4.A

posledný týždeň

ANJ - vypracovať v pracovnom zošite chýbajúce cvičenia, slovnú zásobu vzadu v PZ doplniť a obrázky vyfarbiť, okrem 15 L

PRI -Učivo už máme celé prebrané, posielam na prezretie prezentáciu o ochrane prírody.


aktualizované v pondelok 15.6.2020


aktualizované 8.6.2020 


aktualizované v pondelok 1.6.2020


aktualizované v piatok 29.5.2020

aktualizované v pondelok 25.5.2020 


aktualizované v pondelok 18.5.2020 

Prosíme rodičov, ktorí neodoslali prihlášku na NAV/ETV, aby tak urobili čo najskôr. Ďakujeme 

Zmena v matematike: namiesto 47/2,3,2 má byť 47/3,4,5


aktualizované v pondelok 11.5.2020 

Oznam: Vážení rodičia, aj v budúcom školskom roku máte možnosť si vybrať pre svoje deti povinne voliteľný predmet : Náboženská výchova/Etická výchova. Na hlavnej webovej stránke našej školy sa nachádza prihlasovací formulár, ktorý Vás poprosíme elektronicky vyplniť a odoslať. Vypĺňajú ho rodičia žiakov, ktorí v tomto školskom roku navštevujú I. až VIII. ročník . Ďakujeme za spoluprácu. 


aktualizované v pondelok 4.5.2020 


aktualizované vo štvrtok 30.4.2020


aktualizované v stredu 29.4.2020


aktualizované v pondelok 27.4.2020 


aktualizované vo štvrtok 23.4.2020


aktualizované v stredu 22.4.2020


aktualizované v pondelok 20.4.2020 


aktualizované v pondelok 6.4.2020 

Prosíme rodičov žiakov, ktorí majú záujem od budúceho školského roka dať dieťa na 8-ročné gymnázium, aby to nahlásili triednej pani učiteľke prostredníctvom emailu do konca apríla. Ďakujem, výchovná poradkyňa Mgr. Alena Naštická

Úlohy sú priebežne vymazávané.