5.A


aktualizované v pondelok 25.5.2020 

BIO: Obojživelníky a plazy na lúkach - na bezkriedy.sk sa nachádza prezentácia k danému učivu pozrite si učivo aj v učebnici a potom vypracujte jednoduchý online test. Všetky zadania prosím vyriešiť do 29.5.2020.


aktualizované v pondelok 18.5.2020 

Prosíme rodičov, ktorí neodoslali prihlášku na NAV/ETV, aby tak urobili čo najskôr. Ďakujeme 

GEO: Opakovanie: Pamiatky UNESCO - pozrite si učivo v učebnici str. 71. - 75., prezentáciu na bezkriedy a vyplňte priložený pracovný list, ktorý je priložený na bezkriedy. Všetky zadania prosím vyriešiť do 29.5.2020.

BIO: Lúčne a poľné bezstavovce - na bezkriedy.sk sa nachádza prezentácia k danému učivu pozrite si učivo aj v učebnici a potom vypracujte jednoduchý online test. Všetky zadania prosím vyriešiť do 24.5.2020.


aktualizované v pondelok 11.5.2020

Oznam: Vážení rodičia, aj v budúcom školskom roku máte možnosť si vybrať pre svoje deti povinne voliteľný predmet : Náboženská výchova/Etická výchova. Na hlavnej webovej stránke našej školy sa nachádza prihlasovací formulár, ktorý Vás poprosíme elektronicky vyplniť a odoslať. Vypĺňajú ho rodičia žiakov, ktorí v tomto školskom roku navštevujú I. až VIII. ročník . Ďakujeme za spoluprácu. 

GEO: Opakovanie: čítanie mapy - pozrite si prezentáciu na bezkriedy a urobte si stručné poznámky z dokumentu topografické značky, ktorý je priložený na bezkriedy. Všetky zadania prosím vyriešiť do 17.5.2020

BIO: Okopaniny - na bezkriedy.sk sa nachádza prezentácia k okopaninám, pozrite si učivo aj v učebnici a potom vypracujte jednoduchý pracovný list. Všetky zadania prosím vyriešiť do 17.5.2020 


aktualizované v pondelok 4.5.2020 

BIO: Olejniny - na bezkriedy.sk sa nachádza prezentácia k olejninám, pozrite si učivko aj v učebnici a potom vypracujte jednoduchý pracovný list. Všetky zadania prosím vyriešiť do 10.5.2020.

GEO: Opakovanie: Čo môžeme vidieť na mape - učebnica str. 28 - 29 a na bezkriedy sa nachádza prezentácia k danému učivu. Všetky zadania prosím vyriešiť do 10.5.2020.


aktualizované v stredu 29.4.2020


aktualizované v utorok 28.4.2020


aktualizované v pondelok 27.4.2020 

SJ - cvičenie na vzor pekný sa nachádza na bezkriedy. Do msng poslať %. Ďakujem

BIO - Krmoviny - na portáli bezkriedy sa nachádza prezentácia o krmovinách a znej vychádza aj jednoduchý test. Všetky zadania prosím vyriešiť do 30.4.2020


aktualizované vo štvrtok 23.4.2020


aktualizované v stredu 22.4.2020

SJ - pridaný testík na bezkriedy.sk na vzor pekný, poprosím vypracovať v priebehu tohto týždňa


aktualizované v utorok 21.4.2020


aktualizované v pondelok 20.4.2020

Biológia

Obilniny - na bezkriedy je stručná prezentácia a odkaz na online test https://forms.gle/RZa3bnT5dfi2VaNX6

Vyriešiť do 24.4.


Geografia

Polárne krajiny, učebnica str. 64 -65,

Život vo vysokých pohoriach str. 66. - 67.

Otestujte sa uč. Str. 78

Na bezkriedy budú pridané prezentácie a testy k niektorým učivám, testy prosím vypracovať a zaslať p. u. Hrebačkovi do 26.4.


aktualizované vo štvrtok 16.4.2020

vo videu sú vysvetlené akostné a vzťahové prídavné mená: od 9:18 min. 


aktualizované v stredu 15.4.2020

Biológia - Lúčne rastliny a huby

Regionálna výchova - Projekt o Borskom Mikuláši, ktorý mali ešte do polovice marca priniesť do školy, poslať foto. Ďakujem


aktualizované v pondelok 6.4.2020 

BIO - pokračujú v tvorbe projektu, učivo lúky, polia a pasienky, na bezkriedy pridaná prezentácia a jednoduchý testík z učiva, napísať z učiva poznámky a vypracovať testík do 15.4.


aktualizované v piatok 3.4.2020

- toto sú ANJ materiály, ktoré boli tento týždeň pridané na bezkriedy.sk

Úlohy sú priebežne vymazávané.