6.A

posledný týždeň

SJL - vypracovať v hravej slovenčine chýbajúce cvičenia k učivám, ktoré sme stihli prebrať a chýbajú nám vypracované v hravej slovenčine

BIO: Na záver si zopakujte stavbu tela hmyzu. 

DEJ: Zopakujte na záver učivo o živote v stredovekom meste 

GEO: Zopakujte si na záver učivo o pamiatkach UNESCO  


aktualizované v pondelok 15.6.2020

SJL - test pridaný na bezkriedy.sk

GEO: Opakovanie: učebnica str. 56. - 65. Všetky zadania prosím vyriešiť do 19.6.2020. Stačí prečítať, netreba posielať.


aktualizované 8.6.2020 

SJL - test pridaný na bezkriedy.sk

DEJ: Záverečné opakovanie Stredovek - na bezkriedy sa nachádza test na opakovanie učiva o stredoveku. Ide o posledné učivo v tomto šk. roku. Prosím vyriešiť do 19.6.

BIO: Opakovanie bezstavovce - na bezkriedy.sk vyriešte pracovný list na opakovanie učiva o bezstavovcoch. Je to posledná úloha v tomto školskom roku. Termín na vyriešenie je do 19.6.


aktualizované v pondelok 1.6.2020

SJL - pridaný test na bezkriedy.sk

GEO: Opakovanie: Afrika - povrch, podnebie, vodstvo a hospodárstvo - Učivo si zopakujte pomocou učebnice, prezentácie na bezkriedy a potom vyplňte dva testy. Pomáhať si môžete učebnicou aj internetom. Ide o opakovanie. Všetky zadania prosím vyriešiť do 14.6.2020

DEJ: Nové mocné kráľovstvá stredoveku - na bezkriedy sa nachádza prezentácia k danému učivu spolu s pracovným listom, ktorý môžete použiť namiesto poznámok. Učivo si pozrite aj v učebnici. Všetky zadania prosím vyriešiť do 5.6.2020

BIO: Opakovanie bezstavovce - na bezkriedy.sk vyriešte pracovný list na opakovanie učiva o bezstavovcoch. Všetky zadania prosím vyriešiť do 5.6.2020


aktualizované v pondelok 25.5.2020 

DEJ: Kultúra v stredoveku - na bezkriedy sa nachádza prezentácia k danému učivu spolu s online testom. Všetky zadania prosím vyriešiť do 29.5.2020.


aktualizované v pondelok 18.5.2020 

Prosíme rodičov, ktorí neodoslali prihlášku na NAV/ETV, aby tak urobili čo najskôr. Ďakujeme 

GEO: Opakovanie: Severná a Stredná Ázia - Učivo si zopakujte pomocou učebnice str. 96. - 99. , prezentácie na bezkriedy a potom vyplňte krátky test. Pomáhať si môžete učebnicou aj internetom. Ide o opakovanie. Všetky zadania prosím vyriešiť do 29.5.2020.

BIO: Praktická aktivita - Hmyz - Nájdite v prírode aspoň 10 rôznych druhov hmyzu. Tento hmyz nafoťte alebo nakreslite a spracujte formou elektronickej prezentácie alebo projektu na výkres. Čas na vypracovanie máte do 31.5.2020. 

DEJ: Veda, vzdelanie a kultúra v stredoveku - na bezkriedy sa nachádza prezentácia k danému učivu spolu s pracovným listom. Všetky zadania prosím vyriešiť do 24.5.2020.


aktualizované v pondelok 11.5.2020 

Oznam: Vážení rodičia, aj v budúcom školskom roku máte možnosť si vybrať pre svoje deti povinne voliteľný predmet : Náboženská výchova/Etická výchova. Na hlavnej webovej stránke našej školy sa nachádza prihlasovací formulár, ktorý Vás poprosíme elektronicky vyplniť a odoslať. Vypĺňajú ho rodičia žiakov, ktorí v tomto školskom roku navštevujú I. až VIII. ročník . Ďakujeme za spoluprácu. 

Info k SJL - Ahojte šiestaci, na webovej stránke školy máte zo sjl pracovný list na podmet a prísudok a tajničku z literatúry, robím tak za Vašu pani učiteľku, ktorá je PN . Vypracované posielajte mne na meil: vajdova@zsborskymikulas.sk, na bezkriedu do správy alebo na msng.
Kľudne mi napíšte na messenger, ak niečomu nebudete rozumieť, alebo sa chcete niečo spýtať, kontaktujte ma.
Posielam aj link videa, kde je pekne vysvetlený podmet a prísudok.
https://www.youtube.com/watch?v=SJ3JiwPMCp0
Ďakujem Vajdová

GEO: Opakovanie: Obyvateľstvo a sídla Afriky - Učivo si zopakujte pomocou prezentácie na bezkriedy a potom vyplňte krátky test. pomáhať si môžete učebnicou aj internetom. Ide o opakovanie. Všetky zadania prosím vyriešiť do 17.5.2020

DEJ: Rytmus života - na bezkriedy sa nachádza prezentácia k danému učivu spolu s testom. Test je online. Na konci prezentácie sa nachádzajú stručné poznámky, ktoré si zapíšte. Všetky zadania prosím vyriešiť do 17.5.2020

BIO: Článkonožce - hmyz - na bezkriedy.sk sa nachádza prezentácia približujúca stavbu tela hmyzu, pozrite si prezentáciu a učivo v učebnici a potom vypracujte pracovný list. Všetky zadania prosím vyriešiť do 17.5.2020


aktualizované v pondelok 4.5.2020 

DEJ: Ako sa žilo v stredoveku - na bezkriedy sa nachádza prezentácia k danému učivu spolu s pracovným listom. Všetky zadania prosím vyriešiť do 10.5.2020.

BIO: Článkonožce - na bezkriedy.sk sa nachádza prezentácia približujúca stavbu tela pavúka a raka, pozrite si prezentáciu a učivo v učebnici a potom vypracujte pracovný list. Všetky zadania prosím vyriešiť do 10.5.2020.

GEO: Východná Ázia - obyteľstvo - učebnica str. 91 - 93, na bezkriedy sa nachádza prezentácia k učivu. Všetky zadania prosím vyriešiť do 10.5.2020.


aktualizované vo štvrtok 30.4.2020


aktualizované v stredu 29.4.2020


aktualizované v utorok 28.4.2020


aktualizované v pondelok 27.4.2020 

BIO - Obrúčkavce - na portáli bezkriedy sa nachádza prezentácia o obrúčkavcoch spolu s pracovným listom, ktorý môžete použiť namiesto poznámok. Všetky zadania prosím vyriešiť do 30.4.2020

DEJ - Kresťanstvo v Európe - na portáli bezkriedy sa nachádza prezentácia o Cyrilovi a Metodovi spolu s pracovným listom, ktorý môžete použiť namiesto poznámok. Všetky zadania prosím vyriešiť do 3.5.2020


aktualizované v piatok 24.4.2020


aktualizované vo štvrtok 23.4.2020

Ospravedlňujem sa žiačke Viktórii Cvečkovej, že som ju zabudla napísať v zozname žiakov, ktorí už odovzdali vyplnený PL. 

Taktiež vo videu som zle sčítala 24+11+25 má byť 60, nie 59, priemer potom 60:3=20, to je už správne.  Ospravedlňujem sa. 

Ďakujem Wallnerová Jana


aktualizované v stredu 22.4.2020


aktualizované v utorok 21.4.2020


aktualizované v pondelok 20.4.2020 

Biológia -  Mäkkýše: krátka prezentácia na bezkriedy a testík z učiva vyriešiť do 24.4.


Dejepis - Feudalizmus a kresťanstvo v Európe - na bezkriedy sa nachádza prezentácia k danému učivu a jednoduchý online test vyriešiť do 24.4.

Geografia - Juhovýchodná Ázia - Na bezkriedy budú pridané prezentácie a testy k niektorým učivám, testy prosím vypracovať a zaslať p. u. Hrebačkovi do 26.4.


aktualizované v piatok 17.4.2020


aktualizované vo štvrtok 16.4.2020


aktualizované v stredu 15.4.2020 

Úlohy sú priebežne vymazávané.