7.A

aktualizované v pondelok 25.5.2020 

BIO: Vplyv návykových látok na zdravie človeka - na bezkriedy.sk sa nachádza prezentácia o nákazlivých chorobách, pozrite si prezentáciu učivo v učebnici a vyriešte jednoduchý online test. Všetky zadania prosím vyriešiť do 29.5.2020.


aktualizované v pondelok 18.5.2020 

Prosíme rodičov, ktorí neodoslali prihlášku na NAV/ETV, aby tak urobili čo najskôr. Ďakujeme 

GEO: Rusko - učivo si pozrite v učebnici str. 115. - 119. a na bezkriedy sa nachádza prezentácia k učivu a stručné poznámky, ktoré si buď prepíšte, alebo vytlačené nalepte do zošita. Všetky zadania prosím vyriešiť do 29.5.2020.

BIO: Nákazlivé ochorenia a ochrana pred nimi - na bezkriedy.sk sa nachádza prezentácia o nákazlivých chorobách, pozrite si prezentáciu učivo v učebnici a vyriešte jednoduchý online test. Všetky zadania prosím vyriešiť do 24.5.2020.


aktualizované v pondelok 11.5.2020 

Oznam: Vážení rodičia, aj v budúcom školskom roku máte možnosť si vybrať pre svoje deti povinne voliteľný predmet : Náboženská výchova/Etická výchova. Na hlavnej webovej stránke našej školy sa nachádza prihlasovací formulár, ktorý Vás poprosíme elektronicky vyplniť a odoslať. Vypĺňajú ho rodičia žiakov, ktorí v tomto školskom roku navštevujú I. až VIII. ročník . Ďakujeme za spoluprácu. 

GEO: Oblasti Európy - učivo si pozrite v učebnici a na bezkriedy sa nachádza prezentácia k učivu a stručné poznámky, ktoré si buď prepíšte, alebo vytlačené nalepte do zošita. Všetky zadania prosím vyriešiť do 17.5.2020

BIO: Intímna hygiena a pohlavné choroby - na bezkriedy.sk sa nachádza prezentácia o význame intímnej hygieny a pohlavných chorobách, pozrite si prezentáciu učivo v učebnici a vyriešte jednoduchý test. Všetky zadania prosím vyriešiť do 17.5.2020


aktualizované v utorok 5.5.2020 


aktualizované v pondelok 4.5.2020 

SJ - žiaci majú pridané 2 úlohy v bezkriede

BIO: Rozmnožovacia sústava - obdobia ľudského života - na bezkriedy.sk sa nachádza prezentácia popisujúca Vývin jedinca a obdobia ľudského života, pozrite si prezentáciu učivo v učebnici a vyriešte jednoduchý test. Všetky zadania prosím vyriešiť do 10.5.2020.

GEO: Srbsko a Čierna Hora - učebnica str. 102 a na bezkriedy je k učivu aj prezentácia. Všetky zadania prosím vyriešiť do 10.5.2020.


aktualizované vo štvrtok 30.4.2020


aktualizované v stredu 29.4.2020


aktualizované v utorok 28.4.2020


aktualizované v pondelok 27.4.2020 

SJ - žiaci majú zadanú prácu na bezkriedy.sk

BIO - Rozmnožovacia sústava - na portáli bezkriedy sa nachádza prezentácia o rozmnožovacej sústave človeka a jednoduchý test, ktorý vychádza z danej prezentácie. Všetky zadania prosím vyriešiť do 30.4.2020


aktualizované v piatok 24.4.2020


aktualizované vo štvrtok 23.4.2020


aktualizované v stredu 22.4.2020


aktualizované v pondelok 20.4.2020 

SJ - žiaci majú zadanú prácu na bezkriedy.sk

Biológia - Poranenia mozgu a miechy: učivo prečítať z učebnice, na bezkriedy vložený link na video na youtube, z tohto vypracovať stručný testík, môžete sa inšpirovať aj videom.

Starostlivosť o nervovú sústavu - pozrieť učivo v učebnici a vypracovať stručný režim dňa a zaslať na bezkriedy alebo mailom alebo messenger.  Vyriešiť do 24.4.

Geografia - Rumunsko, Bulharsko - Na bezkriedy budú pridané prezentácie a testy k niektorým učivám, testy prosím vypracovať a zaslať p. u. Hrebačkovi do 26.4.


aktualizované vo štvrtok 16.4.2020


aktualizované v stredu 15.4.2020 

Biológia - Vyššia nervová činnosť


aktualizované v utorok 7.4.2020


aktualizované v pondelok 6.4.2020

SJL - na bezkriedy.sk majú žiaci pracovný list 

BIO - Poškodenia zraku a sluchu, na bezkriedy pridaná prezentácia k danému učivu a pracovný list, ktorý treba vypracovať a poslať odfotený alebo elektronicky do 15.4.


aktualizované v piatok 3.4.2020


- toto sú ANJ materiály, ktoré boli tento týždeň pridané na bezkriedy.sk skup. p.uč. TomašovičovejÚlohy sú priebežne vymazávané.