8.A

aktualizované v pondelok 25.5.2020 

DEJ: Opakovanie - Národovci - na bezkriedy sa nachádza tajnička na doplnenie mien národovcov. Všetky zadania prosím vyriešiť do 29.5.2020.

BIO: Projekt - Enviromentálne problémy v okolí obce - vypracujte projekt, ktorý mapuje enviromentálne problémy v okolí obce (nelegálne skládky, ukladanie nebezpečného odpadu, znečistenie vodných tokov, výrub lesov a pod.). Skúste nafotiť a vytvoriť prezentáciu na danú tému. Termín dokončenia je 7.6.2020.


aktualizované v pondelok 18.5.2020 

Prosíme rodičov, ktorí neodoslali prihlášku na NAV/ETV, aby tak urobili čo najskôr. Ďakujeme 

GEO: Banskobystrický a Košický kraj - učivo si zopakujte pomocou učebnice str. 50. - 56. a na bezkriedy sa nachádza prezentácia k danému učivu a jednoduchý test. Všetky zadania prosím vyriešiť do 29.5.2020.

BIO: Ochrana životného prostredia - pozrite si na bezkriedy prezentáciu o národných parkoch Slovenska a potom vyplňte online test s poznávačkou o národných parkoch. Všetky zadania prosím vyriešiť do 24.5.2020.

DEJ: Opakovanie - Ľudovít Štúr - na bezkriedy sa nachádza prezentácia a online test, ktorý z nej vychádza. Pozrite si aj krátky film popisujúci život Ľ. Štúra: https://www.youtube.com/watch?v=-ACA8G4L4QE. Všetky zadania prosím vyriešiť do 24.5.2020.


aktualizované v pondelok 11.5.2020 

Oznam: Vážení rodičia, aj v budúcom školskom roku máte možnosť si vybrať pre svoje deti povinne voliteľný predmet : Náboženská výchova/Etická výchova. Na hlavnej webovej stránke našej školy sa nachádza prihlasovací formulár, ktorý Vás poprosíme elektronicky vyplniť a odoslať. Vypĺňajú ho rodičia žiakov, ktorí v tomto školskom roku navštevujú I. až VIII. ročník . Ďakujeme za spoluprácu. 

BIO: Ochrana životného prostredia - vypracujte projekt alebo prezentáciu na tému šetrenie energiami, alternatívne zdroje energie, dopravy, spôsoby šetrenia energie vo vašej domácnosti, projekt spracujte buď na výkres A3 alebo formou prezentácie aspoň na 10 snímok. Všetky zadania prosím vyriešiť do 17.5.2020

GEO: Žilinský kraj - učivo si zopakujte pomocou učebnice a na bezkriedy sa nachádza prezentácia k danému učivu a jednoduchý test. Všetky zadania prosím vyriešiť do 17.5.2020

DEJ: Rakúsko Uhorské vyrovnanie a slováci - na bezkriedy sa nachádza prezentácia a pracovný list z nej vychádzajúci. Pozrite si aj krátke video: https://www.youtube.com/watch?v=Dgus6TlmkzI.  Všetky zadania prosím vyriešiť do 17.5.2020


aktualizované v utorok 5.5.2020


aktualizované v pondelok 4.5.2020 

DEJ: Od Memoranda k Matici slovenskej - na bezkriedy sa nachádza prezentácia a pracovný list z nej vychádzajúci. Všetky zadania prosím vyriešiť do 10.5.2020.

BIO: Starostlivosť o životné prostredie - Učivo si pozrite v učebnici a na bezkriedy.sk sa nachádza k danému učivu prezentácia a pracovný list. Všetky zadania prosím vyriešiť do 10.5.2020.

GEO: Rozdiely medzi regiónmi Slovenska - učebnica st. 62 - 63 a na bezkriedy je k učivu prezentácia. Všetky zadania prosím vyriešiť do 10.5.2020.


aktualizované vo štvrtok 30.4.2020


aktualizované v utorok 28.4.2020


Preposielame link pre žiakov 8.ročníka na webovú stránku, ktorý zaslala pani Lucia Bulganová              z CPPP a P zo Senice. Je to ohľadom dotazníkov a testovania sa ohľadom výberu SŠ.  https://cpppapse.webnode.sk/news/cim-chcem-byt/


aktualizované v pondelok 27.4.2020 

SJ - žiaci majú zadanú prácu na bezkriedy.sk

Úlohy sú priebežné vymazávané.