Anglické divadielko -Pinocchio

Dňa 6.11.2018 sa žiaci 3. - 9. ročníkov zúčastnili divadelného predstavenia Pinocchio, ktoré organizovalo Divadelné centrum v Martine. Predstavenie bolo odohraté v anglickom jazyku vhodne dopĺňané slovenčinou, čím herci zabezpečili, že mu rozumeli i tí mladší a menej jazykovo zdatní diváci. Herci odohrali klasický príbeh o Pinocchiovi pútavo a bolo plné zábavných, ako aj poučných situácií. Žiakom aj učiteľom sa predstavenie veľmi páčilo a mohli si ho pozrieť naozaj všetci, nakoľko herci prišli k nám a odohrali ho v kultúrnom dome. 

Žiaci si pred predstavením vypracovali pracovné materiály vo forme gramatických, lexikálnych a posluchových cvičení, pomocou nich sa žiaci pripravili hlavne na slovnú zásobu a frázy, ktoré ich v predstavení čakali. 
Už teraz sa tešíme na vystúpenie v budúcom školskom roku.