CHKO Záhorie prednáška

Dňa 14.12.2018 sa žiaci 5. až 9. ročníka zúčastnili prednášky, ktorá sa konala k 30. výročiu založenia CHKO - Chránená krajinná oblasť Záhorie.
Žiaci hneď od začiatku spoznávali miesta na fotografiách z prezentácie, pohotovo reagovali na otázky ochranárov a ukázali, že svoje okolie skutočne poznajú. Na záver ich čakalo milé prekvapenie - zachránený ježko, ktorého si mohli prezrieť zblízka. 
"Chránená krajinná oblasť Záhorie vznikla v roku 1988 ako prvé nížinné chránené územie na Slovensku. Skladá sa z dvoch časti. Južnú časť tvorí niva rieky Moravy pri rakúskych hraniciach a druhou je severnejšia, suchšia časť," dozvedeli sa žiaci hneď na úvod od ochranára.  Spolu s kolegom opísali chránenú oblasť Záhorie, jej prírodné špecifiká, výskyt živočíchov a rastlín v regióne i problematiku invazívnych druhov. Neobišli ani dôležitosť a funkciu mokradí či typy lesov na Záhorí. Aby deti vedeli, čo je náplňou práce ochranárov, priblížili aj aktivity správy, ako je starostlivosť o chránené územie a zranené živočíchy, značenie území a mapovanie ich výskytu.