Literárno-dejepisná exkurzia

Divadelné predstavenie Anna Franková v Nitre a exkurzia v múzeu holokaustu v Seredi. 

24. 1. 2019 žiaci 7., 8. a 9. ročníka po minuloročnom úspechu navštívili divadelné predstavenie Anna Franková. Celé predstavenie úžasne odohrali dvaja herci: Lucia Korená ako Anna Franková a Ivan Martinka, ktorý stvárnil dovedno viac ako 8 postáv. Napriek tomu, že bol život Anny poznačený ukrývaním sa s celou rodinou počas deportácií Židov do koncentračných táborov, je toto predstavenie aj plné humoru, pretože je stvárnené očami mladej dospievajúcej dievčiny. Žial ich úkryt bol prezradený a všetci boli deportovaní do koncentračných táborov, kde aj zomreli okrem Anninho otca. Ten vydal neskôr Annin denník, ktorý si písala. Žiaci navštívili po predstavení pracovný tábor v Seredi, kde bola minulý rok otvorená nová stála expozícia o tom, aké práce tu Židia vykonávali. Témou prednášky na záver bolo Deti a holokaust, z ktorej sa žiaci dozvedeli o neľahkom osude detí a mladých ľudí v ich veku. Pozreli si aj krátky dokument o pani Weinwurmovej z Holíča, ktorá aj pravidelne navštevovala našu školu, aby žiakom porozprávala ako v 17 rokoch bola deportovaná do koncentračného tábora Auschwitz (Osvienčim). Útrapy koncentračného tábora prežila a dožila sa krásnych 90 rokov. Žiaci si odniesli veľa nových poznatkov o 2. svetovej vojne a živote ľudí počas nej.