Deň narcisov


11.apríl 2019 je Deň narcisov


Aj tentokrát bola naša škola súčasťou verejnej zbierky Deň narcisov. Do zbierky prispeli zamestnanci a žiaci školy tak, že do pokladničiek vhodili peniažky. Vytvorili sme aj dobrovoľnícku hliadku, ktorá zbierala peniaze a rozdávala ľuďom a žiakom narcisy, symbol spolupatričnosti s ľuďmi, ktorí túto pomoc potrebujú. Naše dobrovoľníčky navštívili úrady a zariadenia v našej obci, zbierali v uliciach.Vďaka ochote sme opäť na dobrú vec vyzbierali peknú sumu 433,50,- eur. Suma bola poukázaná na účet Ligy proti rakovine SR. Tá ich rozdelí na projekty zamerané na osvetu, prevenciu, liečbu a výskum onkologických ochorení. Sme radi, že sme mohli byť opäť užitoční a pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú.
Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu.  ĎAKUJEME