Deň obce - oceňovanie žiakov

16.júna 2019 sa uskutočnil v amfiteátri KD Deň obce, ktorý už tradične organizuje Obec Borský Mikuláš spolu s našou základnou školou. 

Opäť sme spolu strávili príjemné nedeľné popoludnie, počas ktorého sme si pripomenuli významné momenty v živote našej obce a naša škola prispela svojím kultúrnym programom. Prítomným sa predstavili mažoretky, prváci s hudobno-tanečnými vystúpeniami, štvrtáci s peknou poučnou scénkou o láske. Svoj recitačný talent predviedla žiačka 5.triedy ukážkou, s ktorou sa umiestnila v okresnom kole Hurbanovho pamätníka v Senici na 2.mieste. Na záver slávnostnej kultúrnej akadémie vystúpila tanečná skupina ŠandS zo ZUŠ Šaštín-Stráže, ktorú navštevuje veľa našich žiakov.

Po vystúpeniach našej školy pokračoval program obce: oceňovanie žiakov, ktorí úspešne reprezentovali našu školu. Ocenení žiaci dostali ďakovný list od pána starostu spolu s darčekom - knihou alebo poukážkou na nákup kníh. 

Táto akcia patrí už tradične k milým podujatiam v živote našej školy.