Deň Zeme na našej škole

22.apríl je už od roku 1970 vyhlásený za Svetový deň Zeme. V tento deň sa po celom svete konajú aktivity zamerané v prospech našej planéty. A preto sme si aj my na našej škole, aj keď s oneskorením, opäť pripomenuli tento sviatok rôznorodými ekologicky zameranými aktivitami. V rámci prierezových tém sa na 1.stupni uskutočnili veku primerané aktivity, prostredníctvom ktorých sa dostala otázka ochrany životného prostredia do popredia. Žiaci 2.stupňa sa dozvedeli prečo sa recykluje odpad, aké druhy odpadu rozlišujeme, škrášlili okolie školy - vyčistili sme jej okolie, vypleli skalky, vyzbierali odpadky v okolí školy a pod.
Je veľmi dôležité, aby si ľudia uvedomili situáciu na našej Zemi a svojím správaním dokázali, že deň Zeme môže byť i každý deň, nielen 22. apríla. Želáme Zemi, aby si ju všetci ľudia začali vážiť; aby si uvedomili, že je naozaj len jedna. Zem bez ľudí prežije, ale ľudia bez nej nie. Medzinárodný deň Zeme sme oslávili naozaj dôstojne a aj tento rok sme nemalou mierou prispeli k zlepšeniu nášho životného prostredia. Všetkým žiakom a učiteľom ďakujeme za ich pozitívny prístup a snahu.