Dopravná výchova a hasiči

Dňa 26.júna 2019 si žiaci precvičili znalosti z oblasti dopravnej výchovy. Opakovali si dopravné značky, niektoré spoznávali, precvičovali si, čo všetko by mal  mať  na sebe cyklista. Najviac však deti zaujíma praktická časť, kde môžu ako chodci, cyklisti jazdiť po dopravnom ihrisku či prekážkach a precvičiť si vedomosti v praxi. Potom sme sa presunuli na ihrisko, kde žiakov čakala ukážka hasičov z DHZ Borský Mikuláš a z DHZ Lakšárska Nová Ves. Odprezentovali činnosť a úlohy dobrovoľných a profesionálnych hasičov, hasičskú techniku a základy prvej pomoci. Mladí hasiči predviedli hasičský útok, ktorý mimo iného nacvičujú na hasičskom krúžku, ktorý budú otvárať aj v novom školskom roku. Opäť veľmi radi na ňom privítajú aj ďalších nových žiakov.