Európsky týždeň športu


I tento rok sa naša škola zapojila do osláv Európskeho týždňa športu, v piatok 28.septembra 2018. Využili sme outdoorové prostredie a zorganizovali sme cyklovýlet do Prieval. Zúčastnilo sa ho 30 žiakov 8. a 9. ročníka pod vedením pani učiteliek Tomašovičovej a Vajdovej. Naša trasa viedla príjemným prostredím po cyklochodníkoch v CHKO Záhorie a celková jej dĺžka bola vyše 50 km. Žiaci si nielen zašportovali, ale zároveň reprezentovali školu v tejto medzinárodnej aktivite a urobili niečo prospešné pre svoje zdravie. Veríme, že v budúcom roku nás bude ešte viac a zostaneme verní aktívnemu pohybu a zdravému životnému štýlu. Tešíme sa na ďalšiu športovú aktivitu!#BeActive!


Európsky týždeň športu 2018 sa bude konať v 32 krajinách Európy od 24. do 30. septembra 2018.

Realizácia sa uskutočňuje v úzkej spolupráci s národnými koordinátormi. Počas Európskeho týždňa športu bude prebiehať široká škála iniciatív a aktivít na rôznych úrovniach (európskej, národnej, regionálnej či miestnej úrovni) a to v rámci štyroch kľúčových miest realizácie:
školské prostredie, pracoviská, outdoorové prostredie, športové kluby a fitnes centrá.

Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V roku 2018 si pripomenieme jeho 4. ročník. Hlavnou témou kampane ostáva "#BeActive", ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale i po celý rok.
Podľa prieskumu z roku 2013 je zapojenie do športu a pohybových aktivít veľmi nízke. 59% Európanov nikdy alebo len veľmi zriedka cvičí a venuje sa nejakému športu. Na základe výsledkov toho istého prieskumu 41% Slovákov vôbec necvičí ani nešportuje a 34% sa nejakej forme pohybovej aktivity venuje raz týždenne. Tri štvrtiny Slovákov tak tejto životnej potrebe nevenuje dostatočnú pozornosť.
Tento týždeň je určený naozaj pre každého - bez ohľadu na vek, zázemie či úroveň zdatnosti. Mal by spojiť jednotlivcov, verejné orgány, športové hnutia, organizácie občianskej spoločnosti a súkromný sektor.