Exkurzia Brno

Žiaci 6. a 7. ročníka sa zúčastnili 16.4.2019 exkurzie do Hvezdárne a planetária v Brne, kde sa zoznámili s najznámejšími hviezdami a súhvezdiami letnej oblohy a videli program Cesta za miliardou hvězd, kde sa dozvedeli o spôsoboch merania vzdialenosti vo vesmíre. Následne sa presunuli do VIDA centra, kde sa hravou formou zoznámili s vedeckými pokusmi a zároveň si ich mohli vyskúšať na vlastnej koži. V tomto centre sa zúčastnili aj premietania 3D filmu Oceány: naša modrá planéta.