Imatrikulácia prvákov

V piatok 26.októbra 2018 sa v našej škole uskutočnila Imatrikulácia prvákov. Program sa začal o 17.hodine, kedy deviataci, ktorí imatrikuláciu organizovali privítali všetkých rodičov. Prváci sa rodičom predstavili pekným programom. Potom si ich ôsmaci a deviataci  rozdelili do skupín a prváci plnili úlohy na stanovištiach. Po splnení úloh, ktoré boli zamerané na budúce povolania boli prváci prijatí do žiackeho cechu. Deti si vyskúšali povolanie: rybára, krajčíra-návrhára, cukrára, murára, kaderníčky, futbalistu, vojaka, detektíva i hasiča. Prvákov dané aktivity zaujali a svedomito ich plnili. Dostali za ne pekný imatrikulačný list od pani riaditeľky. Určite sa im ľahšie pracovalo v peknom imatrikulačnom tričku, ktoré dostali ako darček. Tričko prvákom zakúpilo Občianske združenie Krok do budúcnosti a tlač na tričku zabezpečila pani Monika Sekáčová. Spomínaným sponzorom úprimne ďakujeme. Taktiež ďakujeme všetkým rodičom, ktorí zabezpečili občerstvenie na imatrikuláciu. Okrem tričiek dostali prváčikovia od deviatakov aj strúhadlá a sladkosti. Dúfame, že zostane tento deň pre nich príjemnou spomienkou, spojenou s nástupom do základnej školy. 


Celú fotogalériu nájdete na: