Koncert: Príbeh hudby

Dňa 26. 10. 2018 sme sa zúčastnili netradičnej formy výchovného koncertu. Nikam sme nemuseli cestovať, hudba za nami prišla priamo k nám do školy. V priamom prenose sme sledovali výnimočný vzdelávací koncert Príbeh hudby, ktorý bol streamovaný do základných škôl na celom Slovensku. Vysielaný bol z koncertnej sály slovenského rozhlasu. Pripravil ho Bratislavský chlapčenský zbor v spolupráci s RTVS. Moderátor a zároveň dirigent Gabriel Rovňák ml., ktorý program moderoval, nás sprevádzal svetom hudby od praveku až po súčasnosť. Spoznali sme najlepších skladateľov, vypočuli sme si ukážky z obdobia renesancie, baroka, romantizmu, impresionizmu i z hudby 20. storočia. Bratislavský chlapčenský zbor a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu nám zahrali a zaspievali skladby od J. Straussa, od Reicha sme si vypočuli jeho Clapping music, precítili sme organovú skladbu od J. Bacha, skladbu Gregoriánskeho chorálu, 94. symfóniu od Haydna, ukážku z Prelúdia od Debussyho, ale aj Suchoňovu úpravu piesne Páslo dievča pávy. Atmosféru dotváralo i dobové oblečenie a kostýmy, v ktorých účinkujúci vystupovali.

Výchovný koncert v takejto podobe bol veľmi zaujímavý. Sme veľmi radi, že nám Slovenský rozhlas svojím priamym prenosom sprostredkoval tento nevšedný umelecký zážitok. Zaujímavým spôsobom nás priviedol k tomu, aby sme sa na chvíľu zastavili a umožnil nám preniknúť aj takto netradične do tajov hudby. Išlo o originálny projekt svojho druhu, ktorý doteraz nebol na Slovensku realizovaný. Vďaka dostupnosti internetu, dobrému technickému vybaveniu a iniciatíve organizátorov sa mohol výnimočný, koncertný zážitok preniesť aj na našu školu. Hudba je mocná čarodejka. Pomáha nám v každodennom živote. Dnes už viac hudbu počúvame, lebo to so sebou priniesla technika. Naše babičky a dedkovia a možno aj rodičia si ešte veľa spievali. Pri práci, ale veľa aj vo voľnom čase. Dajme hudbe a spevu šancu a rozozvučme svoje hrdlá.