Medzinárodný deň školských knižníc

Na tohtoročnú tému: "Skutočné knižnice - skutočné vzdelávanie:  100 rokov od vzniku ČSR" sme na prvom i druhom stupni dňa 26.októbra 2018 robili na hodinách slovenského jazyka tieto aktivity:

Na prvom stupni: si čítali českú "pohádku" o Pejskovi  a kočičce a k nej žiaci vytvorili pekné ilustrácie, nakreslili československú zástavu, diskutovali o ČSR, riešili česko-slovenské slová či kreslili pamätnú mincu.

Na druhom stupni: prostredníctvom zaujímavej prezentácie sa žiaci dozvedeli dôležité fakty o vzniku ČSR, dozvedeli sa o významných osobnostiach, ktoré sa ku vzniku viažu, ďalej robili aktivity: slovenské verzus české, žiaci hľadali pre slovenský výraz české slovo a naopak, vypracovávali pracovné listy, kde tiež hľadali, čo znamenajú české slová - ich preklad v slovenčine, pomáhali im obrázky daných slov, "jazýčky" si žiaci potrénovali pri jazykových hlavolamoch v češtine i slovenčine a lúštili i hádanky, typické pre každú krajinu, v češtine čítali českú "pohádku" o Pejskovi a kočičce od Jozefa Čapka, koniec vyučovacej hodiny im spestrili slovensko-české duety. Našou výhodou je poloha - blízko Moravy, preto žiakom čeština veľmi problémy nerobila.

Tohtoročná téma bola: "Skutočné knižnice - skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku ČSR." Kniha je brána do života. Poďme ju spoločne otvoriť a nazrieť do jej tajomstva. 

1.pootvorenie: "Na cestu čítania sa dajte, knižku vždy po ruku majte."

2.pootvorenie: "Chceš sypať vedomosti ako z malíčka? Tak čítaj knihy od malička."

3. pootvorenie: "Kniha ťa nikdy nezradí, vždy ti dobre poradí."

Nevieš nájsť na niečo odpoveď? Tak siahni po knihe. Nájdeš v nej na všetko odpoveď ... len treba hľadať.