Mikuláš v škole

Na Mikuláša sa každý rok tešia všetky deti, ale aj väčšina dospelých. Mikulášska tradícia je veľmi výrazná. Tak ako každý rok, tak aj dnes zavítal do našej školy sv. Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelmi a čertmi. Žiakom zatancovali mikulášsky tanec a potom už deti sv. Mikulášovi zaspievali a zarecitovali pekné piesne a básne. Deti Mikulášovi prisľúbili, že i naďalej budú poslúchať a dobre sa učiť.  

A že je pritom aj kus veselosti a zábavy, dokumentujú momentky z tohtoročného Mikuláša.