Najkrajšia vianočná výzdoba

Dňa 20. 12. 2018 prebehlo vyhodnotenie súťaže Najkrajšia vianočná výzdoba, ktorú zorganizovali členovia Žiackej školskej rady. Zúčastnili sa všetky triedy 1. a 2. stupňa. Vianočné výzdoby boli pekné, vydarené a veľmi sa páčili.

Vyhodnotenie: 1. stupeň - 1. miesto - 2.A , 2. miesto - 1.A, 1.B, 3.A, 4.B, 3. miesto - 2.B, 3.B, 4.A

Vyhodnotenie: 2. stupeň - 1. miesto - 8.A, 2. miesto - 6.B, 3. miesto - 8.B

Ďakujem všetkým triedam za účasť, tvorivosť a už sa tešíme na vianočné výzdoby v budúcom školskom roku.