Plavecký výcvik

V dňoch 20.-22.3.2019 a 26.3.-27.3.2019 sa uskutočnil plavecký výcvik žiakov 3.ročníka na plavárni v Senici. Zúčastnilo sa ho 32 žiakov. Boli rozdelení do troch plaveckých skupín pod vedením skúsených a milých plaveckých inštruktorov, podľa doterajších plaveckých schopností. Tretiu skupinu tvorili žiaci, ktorí vôbec nevedeli plávať a po skončení výcviku sa i títo žiaci naučili všetci plávať, čo nás veľmi potešilo. Výcvik bol realizovaný vždy ráno od ôsmej do desiatej hodiny, potom sme sa presunuli do školy a odučili sa zvyšné hodiny podľa rozvrhu. Všetkým žiakom sa výcvik veľmi páčil a naozaj si to všetci užili. Posledný deň žiaci súťažili v plávaní na šírku a boli odmenení drevenými pamätnými medailami s logom plavárne a tzv. Mokrým vysvedčením. Po súťažiach si deti vyskúšali tobogány, vírivku a detský bazén a mohli sa vyšantiť v plytkej časti bazéna. Plavecký výcvik je povinnou súčasťou výučby telesnej výchovy a sme radi, že sme sa ho zúčastnili v takom hojnom počte a že sa deti buď naučili plávať alebo sa v plaveckých schopnostiach zdokonalili.