Do školy na bicykli - poďakovanie

Minulý školský rok - 2017/2018 sme sa opäť zapojili s veľkou radosťou do celonárodnej kampane "Do školy na bicykli", pretože bicykel je neodmysliteľným dopravným prostriedkom našich žiakov i zamestnancov školy v našej dedine.
Od 21.-25.mája 2018 sme pravidelne zaznamenávali počet žiakov - počet jázd, ktorí pravidelne chodili do školy na bicykli.
No a preto sme aj v celoslovenskej kampani získali krásne 3.miesto za najväčší počet jázd a počet km do školy na bicykli.
V piatok 12.októbra 2018 nám prišli slávnostne odovzdať nové cyklostojany na bicykle a reflexné vaky - organizátori tejto súťaže - cyklokoordinátor pán Peter Klučka a Peter Rozsár. Zároveň sme získali "ocenenie" ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K BICYKLOM. Na záver sme si urobili spoločnú fotografiu a video, v ktorom sme odovzdali pozdrav Petrovi Saganovi. Výhra nás opäť veľmi potešila a povzbudila k tomu, aby sme i naďalej bicyklovali a mysleli pritom pozitívne na životné prostredie a aj na naše zdravie.

/