Ročníková konferencia

Koniec mája a začiatok júna je vždy spojený s oslavou sviatku detí. Tento výnimočný deň si pripomenuli i naši žiaci. Dňa 31.mája 2019 (t.j. v piatok) v Ročníkovej konferencii, ktorá bola spojená s Talentom školy, ukázali svoj talent, um, šikovnosť, schopnosť i zručnosť. V prehliadke jednotlivých vystúpení sa striedali speváci, tanečníci, herci. Prekvapili scénky, v ktorých si vymenili žiaci mužské úlohy za ženské alebo sa hádali jednotlivé číslice, ktorá z nich je dôležitejšia. Zaujímavé choreografie mali skupiny mažoretiek (aj deviatakov chlapcov). Krédom každej scénky sa stala ochota, porozumenie, úcta a láska. Netradičným spôsobom siedmaci zhudobnili Chalupkovu báseň Mor ho! Súdnu sieň v priamom prenose mali v ponuke ôsmaci. Úspechy v súťažiach a olympiádach v školskom roku 2018/2019 prítomní sledovali v počítačovej prezentácii. Žiaci i učitelia si pochutnali  na zmrzline rôzneho sortimentu u pani Butašovej. Rodičovské združenie zase obdarovalo žiakov čokoládou. Rozlúčili sme sa želaním pekného Dňa detí i poďakovaním za vydarené podujatie.