Škola v prírode

V dňoch 20.5. - 24.5.2019 sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili školy v prírode v penzióne Kerametal v Látkach. Počas piatich dní žiaci spoznali okolie penziónu vo Veporských vrchoch, krásnu prírodu, rastliny a živočíchy. Absolvovali výlet k prameňu Ipľa, hľadali poklad na základe indícií, určovania svetových strán, dešifrovania a vedomostných otázok. Samozrejme, že nechýbali rôzne súťaže ako prenášanie vody, klokanie závody, štafetový beh, prenos raneného, preťahovanie lanom, poznávanie prírodnín, hod kruhom na kužeľ a iné. V utorok večer bola nočná vychádzka s baterkami a deti zažili pravú lesnú tmu. Uskutočnil sa i celodenný výlet do Bystrianskej jaskyne a do Čierneho Balogu, odkiaľ sa deti presunuli lesnou železničkou do lesníckeho skanzenu do Vydrova. Každý večer mali večernú reflexiu dňa, kde si spoločne zosumarizovali celodenný program, zážitky, nové informácie a nadobudnuté vedomosti, a všetko si zapísali do denníkov. Tieto zápisky vhodne doplnili kresbami. Potom nasledovala hodina hudobnej výchovy, kde si za doprovodu gitary zaspievali slovenské ľudové i moderné piesne, niektoré doplnené i tanečným prejavom. Posledný večer sa uskutočnila rozlúčková diskotéka a vyhodnotenie školy v prírode - odovzdávanie diplomov, vyhodnotenie súťaží a celkového pobytu a správania sa žiakov. Program školy v prírode bol naozaj bohatý a aj napriek nepriaznivému upršanému počasiu toho žiaci absolvovali naozaj veľa, naučili sa mnoho nových vecí, spoznali krásne miesta v našej krajine, zašportovali si, strávili čas na čistom a zdravom vzduchu a hlavne strávili pekné chvíle s kamarátmi a pani učiteľkami v príjemnom prostredí Slovenského rudohoria. Niektoré aktivity ako opekanie špekáčikov pri ohni, slalomový beh, jazdenie na koni či loptové hry na ihriskách nemohli žiaci absolvovať pre nepriaznivé a chladné počasie a permanentne mokrý terén. V neposlednom rade patrí poďakovanie milému a ochotnému personálu penziónu a pani kuchárkam, ktoré pripravovali chutné domáce jedlá.  Veľmi pekne sa chceme poďakovať rodičom zúčastnených žiakov za štedré sponzorské dary a pánovi Špánikovi za vybavenie lekárničky. Finančné prostriedky zo sponzorského príspevku boli použité na nákup odmien za športové súťaže, samolepiek a sladkostí.