Slávnostné otvorenie nového šk.roka 2018/2019

Zafúkal vietor septembrový a otvoril bránu našej základnej školy ...

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutočnilo dňa 3.9.2018 o 8:00h. v kinosále KD Borský Mikuláš. Po zaznení Hymny SR sa prihovorili žiakom, rodičom, pedagógom i ostatným zamestnancom školy pozvaní hostia.
Povzbudivé slová obsahoval aj príhovor pani riaditeľky školy.
Ani tohto roku sme nezabudli na pasovanie prvákov, ktoré pripravili naši deviataci. Zo škôlkarov sa stali ozajstní a právoplatní žiaci našej základnej školy, po splnení slávnostného sľubu, ktorý im prečítal kráľ a tým prijal do žiackeho cechu nových prváčikov.
Po organizačných pokynoch, ktoré prečítala pani zástupkyňa, si vyučujúci pripravili prvé triednické hodiny so svojimi žiakmi.

Prajeme Vám všetkým zdravý, pohodový a úspešný školský rok 2018/2019.