Slávnostné ukončenie šk.roku 2018/2019

Koniec školského roka 2018/2019 pripadol tento rok na piatok 28.júna 2019. Tento krásny slnečný deň, akoby bol symbolom obdobia, na ktoré sa hlavne deti istotne veľmi tešia - na prázdniny. A je vlastne jedno, či sa vám ráno do okna zasmeje slniečko alebo zaklopká dážď. Hlavne, že nezazvoní budík, nekompromisne vás nevyženie z postele a neprikáže plniť svoje školské povinnosti.

Iba pred krátkym časom sme nasadli do vlaku s názvom školský rok a už stojíme na konečnej stanici - po 10 mesiacoch ťažkej a namáhavej práce. Už len v spomienkach nám zostanú úspechy i neúspechy, radosti i žiale. Poslednýkrát sme sa stretli pred školou na školskom dvore. Po príhovoroch pani riaditeľky a pozvaných hostí, boli žiaci odmenení knihou, ktorí mali na vysvedčenie samé jednotky.
Slovo dostali aj deviataci, ktorí sa tento rok so školou lúčia a odchádzajú študovať ďalej na stredné školy. Poďakovali sa učiteľom za vedomosti, ktoré určite zúžitkujú v ďalšom štúdiu, ale aj v živote, a aj za trpezlivosť, ktorú za tie roky s nimi mali. Naši prváčikovia si pre nich pripravili pekný program a darčeky, ktoré im naši deviataci opätovali. 
Potom sa už všetci žiaci spolu s triednymi učiteľmi rozpŕchli do tried, prebrali z ich rúk vysvedčenia a bežali v ústrety vysneným prázdninám.
Všetkým žiakom želáme príjemné prežitie celých prázdnin, hlavne bez chorôb a úrazov a načerpanie nových síl do budúceho školského roku 2019/2020.