Stoj, pozor, choď!

20.12.2018 navštívili našu školu kamaráti policajti Miňo a Miška z projektu Ministerstva vnútra Stoj,pozor, choď! Hravou formou priblížili žiakom prvého ročníka dopravnú výchovu. S kamarátom Semafórkom sa naučili ako správne prechádzať cez cestu, spoznali rôzne dopravné značky a dozvedeli sa ako má byť správne oblečený a pripravený cyklista. Každý prváčik dostal za odmenu knihu a dvd Stoj, pozor, choď!