Stretnutie s prezidentom SR

Riaditeľka našej základnej školy bola prezidentským úradom pozvaná na osobné stretnutie s prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom.

Vedenie školy sa tohto stretnutia zúčastnilo 21.mája 2019 v Divadle Jána Palárika v Trnave za účasti aj iných osobností Trnavského kraja. Zo základných škôl okresu Senica a okresu Skalica sme boli jediná pozvaná základná škola.
Pozvanie bolo ocenením za výsledky našej školy v poslednom 5-ročnom období. Prezident SR poďakoval a vyzdvihol náročnosť práce učiteľov.
Touto cestou riaditeľka školy Mgr.Martina Hasáková ďakuje všetkým zamestnancom školy za ich vynaložené úsilie vo výchovno-vyučovacom procese.