Stretnutie so starými rodičmi

Dňa 29. mája 2019 zavítali do našej školy vzácni hostia - starí rodičia. Prijali naše pozvanie, aby strávili v škole príjemné chvíle so svojimi vnúčatami a aby si zaspomínali na časy strávené v školských laviciach. Pani učiteľky I.stupňa spolu so svojimi žiakmi pre nich pripravili bohatý kultúrny program. Kytičku básní, piesní, tancov a scénok venovali žiaci len im, na znak úcty a lásky. Odmenou pre všetkých účinkujúcich bol milý úsmev a vrúcny potlesk od starých rodičov.