Svetový deň vody

Človek sa s vodou stretáva od narodenia až do posledného dňa svojho života. Považujeme ju za samozrejmosť a možno jej nevenujeme až takú veľkú pozornosť. Voda patrí medzi najrozšírenejšie látky na Zemi a má veľký význam 22. marec bol vyhlásený za Svetový deň vody, ktorý sa oslavuje od roku 1993. Ochrana čistoty vôd je nevyhnutná a týka sa každého človeka.

Už pred týmto dňom sme na triednickej hodine so žiakmi rozprávali o tom, ako správne šetriť pitnou vodou. Počas hodín si niektorí žiaci vyrábali rybky technikou origami.

V deň vody sa žiaci i učitelia obliekli do modrej farby. Nástenky zobrazovali kolobeh vody a život vo vode. Počas veľkej prestávky bol pripravený pre všetkých vodný bar, v ktorom si žiaci najmä 1. stupňa, s chuťou vypili pohár čistej vody. Potom si vypĺňali pracovný list o vode. Na záver dňa si žiaci 6. až 9. ročníka pozreli prezentáciu o vode, vedomosti o nej si overili formou kvízu, či v podobe hádaniek, súťažili v pití vody pomocou slamky a plnili rôzne iné hry. Tieto aktivity si pripravili žiaci 8.B triedy, za čo im ďakujeme.