Účasť na projekte Fašiangy Turíce

Dňa 19. marca 2019 sa v MsDK Senica uskutočnila aktivita v rámci projektu  Fašiangy, Turice, Veľká noc príde, ...". 

V rámci kultúrneho programu vystúpili  naši "šablári". Dievčatá a chlapci zatancovali v hudobnom sprievode harmoniky, na ktorú hral pán Šedivý. Ďakujeme za krásnu reprezentáciu.