Vianočná besiedka

Vianoce sú každý rok
... aj u nás v škole. Dňa 8.12.2018 o 15.00 h žiaci našej školy pozvali svojich rodičov, starých rodičov i priateľov školy do kultúrneho domu na vianočné vystúpenie. Žiaci našej školy pod vedením pani učiteliek sa prezentovali v pestrom programe s nádychom Vianoc pesničkami, básničkami, divadielkami, tancami a vianočnými želaniami. Do programu boli tiež zaradené mažoretky zo záujmového krúžku. Všetkým žiakom sa veľmi darilo, o čom svedčil aj veľký potlesk a uznanie ich rodičov a nás učiteľov. Záver vianočného programu patril spoločnému spevu známej vianočnej piesne Tichá noc, ktorej slávnostnú atmosféru umocňovali zapálené sviečky v rukách žiakov. Čarovnú atmosféru Vianoc dodali programu milým slovom naši mladí moderátori Lucia Wallnerová a Alex Drinka.
Po kultúrnom programe sa prítomní presunuli na vianočnú tržnicu, kde si mohli vybrať darčeky, ktoré zhotovili pre nich žiaci našej školy. Naše pani kuchárky aj tohto roku napiekli a ponúkali vianočné pečivo, navarili tradičný punč a čaj.
Teší nás vysoká návštevnosť, slová uznania za kvalitný program a ďakujeme za finančný príspevok.