Všetkovedko

Dňa 29.novembra 2018 prebehol na našej škole veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími - VŠETKOVEDKO. Zúčastnilo sa ho 14 žiakov našej školy z druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Žiaci riešili 30 úloh. Vyberali jednu správnu odpoveď zo štyroch možností. V mesiaci december zverejní usporiadateľ TALENTÍDA n. o. na stránke www.vsetkovedko.sk výsledky jednotlivých súťažiacich podľa kódov pridelených deťom počas súťaže.
Želáme našim účastníkom veľa šťastia, my im budeme držať palce, aby sa im podarilo dosiahnuť čo najviac bodov, aby boli na svoje vedomosti hrdí.