Výchovný koncert - Prvá pomoc

Žiaci 1. a 2. stupňa sa dozvedeli a naučili základy prvej pomoci. Od zavolania na telefonickú linku 155 (aj to prečo volať práve 155), nahlásenia správnych a dôležitých údajov (ktoré sú to a prečo sú také dôležité), cez priebeh telefonátu, až po záchranu ľudského života a príchod zdravotníckeho personálu. Prednášku v podaní Jara Gaža - muzikálového speváka z Novej scény , Radka Pažeja, ktorý je bubeník speváka Tomáš Bezdedu a pani záchranárky  doplnenú o pesničky s videoprojekciou, praktické ukážky, veselou náladou a smiechom sme si užili v pondelok 15.apríla 2019 v kultúrnom dome. Ďakujeme.