Výchovný koncert Spievaj že si, spievaj

Dňa 29.mája 2019 sme sa v kultúrnom dome zúčastnili výchovného koncertu, ktorý bol zameraný na ľudovú pieseň, ľudové hudobné nástroje, ľudové zvyky, tradície a obyčaje. Koncert bol určený pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ a bol chronologicky usporiadaný od kolísky, pričom boli použité aj rekvizity, aké sa kedysi používali, od uspávaniek cez detské piesne, ľúbostné piesne, kde sa deťom priblížila odobierka, odčepčovanie, fašiangové piesne, plačky, cez pracovné piesne, kde sa zoznámili v priamom kontakte s nástrojmi ako sú fujara, gajdy, píšťalka koncovka, dvojačka, šesťdierková píšťalka, okarína, píla, drumbľa, zvonce, mrmlák, ninera, ozembuch a rôzne iné sprievodné alebo netradičné ľudové hudobné nástroje. Hlavnú programovú os tvorila ľudová pieseň, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou koncertu a sprevádza náš ľud od nepamäti. Počas celého koncertu boli do programu zapojené aj deti, žiaci, čím bol koncert stále živý.