Vyhodnotenie jesenného zberu papiera

Takmer plný kontajner odpadového papiera odviezli. Všetko sa zrátalo, vyhodnotilo a tí najusilovnejší boli odmenení diplomom a finančným poukazom. V jesennom zbere papiera sme nazbierali takmer 3 tony papiera. Rozhodli sme sa oceniť prvé 3 miesta.

1.miesto - bratia Vicenovci z 3.A = 640,5 kg
2.miesto - Sára Burajová z 3.A = 523 kg
3.miesto - kolektív triedy 6.B pod názvom "Papyrusi" = 295 kg
Oceneným blahoželáme!
Ďakujeme rodičom, Vám žiakom a všetkým ostatným, ktorí pristúpili k zberu aktívne a nanosili veľa papiera.  Už teraz môžete začať odkladať papier na koncoročný zber.