Vyhodnotenie - Záchrana som ja

Dňa 17.decembra 2018 bol deň zážitkového učenia. Celý prvý stupeň sa zúčastnil slávnostného vyhodnotenia projektu ZÁCHRANA SOM JA.  Vysvetlili žiakom, na čo slúži defibrilátor a ako ho správne použiť. Odovzdali žiakom víťaznej 1.B triedy diplomy a následne pracovali so skupinami žiakov na troch stanovištiach. Na každom z nich záchranári oboznamovali žiakov s iným druhom prvej pomoci a všetci žiaci sa pri nich vystriedali. Praktickými ukážkami učili žiakov, ako privolať zložky záchranného systému a poskytnúť prvú pomoc, ako sa vyhnúť nebezpečným situáciám či správať sa zodpovedne v cestnej premávke. Žiaci mali možnosť prezrieť si sanitku a oboznámiť sa s jej vybavením. Mladším žiakom sa najviac páčil maskot Falcko, ktorý ich sprevádzal počas dňa.

V popoludňajších hodinách sa záchranári venovali učiteľom pri kurze poskytovania prvej pomoci. Počas kurzu získali učitelia cenné informácie a zručnosti pri záchrane života a poskytovaní pomoci pri rôznych úrazoch a v tých najrozmanitejších situáciách. Kurz bol obohatený prezentáciou a možnosťou aplikovania naučených zručností na figurínach.

Do projektu ZÁCHRANA SOM JA od Falck Emergency |MM| sa prihlásilo až 371 škôl. Školské kolektívy prvého stupňa pripravili práce na tému prvej pomoci a bezpečnosti na cestách. Z nich porota vybrala finálnych 50 škôl a vyhrali sme automatický externý defibrilátor, ktorý bude umiestnený v našej škole, zážitkové kurzy prvej pomoci pre prvý stupeň a certifikovaný kurz prvej pomoci pre pedagogický zbor.

A čo je automatický externý defibrilátor?

AED je prístroj, ktorý zachraňuje ľudské životy. Po celom svete každý deň náhle zomrie až 2 000 ľudí. Pritom až v 80 % je príčinou porucha srdcového rytmu, ktorá je liečiteľná elektrickým výbojom (defibrilácia). A to je práve ten čas, kedy je možné zachrániť ľudský život automatickým externým defibrilátorom. Ten sám vyhodnotí stav človeka a podľa toho výboj buď uskutoční, alebo nie, pričom pokyny pre používateľa vydáva v slovenskom jazyku. Zachrániť život s ním tak dokáže aj laik.

Z celého srdca ďakujeme záchranárom za úžasný deň, ktorý sme s nimi prežili, za ich obetavú prácu a organizátorom súťaže za myšlienku šírenia poskytovania prvej pomoci ako aj poskytovania prístrojov AED pre verejnosť.