Výlet 2.A a 2.B

Neďaleko Smoleníc sa nachádza krásna a jedinečná kvapľová jaskyňa zvaná jaskyňa Driny. Ide o jedinú sprístupnenú jaskyňu na západnom Slovensku a preto sa nám spolu s 2.A a 2.B tento tip na výlet zapáčil. Vyrazili sme hneď ráno.  Poprechádzali sme sa nádhernou jaskyňou, ktorej okruh meral 450 m a mala prevýšenie 10 m.  Teplo nám dnu určite nebolo, v jaskyni sa teplota udržuje v rozmedzí 7,1° - 7,8 °C. Všetci sme boli z jaskyne nadšení a po skvelej prehliadke sme sa vybrali preskúmať náš druhý cieľ výletu - hrad Červený Kameň. Blízko Modry, nad obcou Častá sa nachádza hrad Červený Kameň ležiaci na juhovýchodnom svahu Malých Karpát. Na hrade, po malom občerstvení na nádvorí na nás už čakal milý sprievodca, ktorý nás previedol miestnosťami juhozápadného krídla hradu. Dozvedeli sme sa rôzne zaujímavosti, napr. ako sa v minulosti na takom hrade žilo a kto na ňom panoval. Po obhliadke sme sa zastavili ešte v miestnych stánkoch, kde si naši druháci mohli zakúpiť rôzne suveníry či darčeky. Šťastní, plní zážitkov, ale aj unavení sme sa vrátili poobede domov.