Výlet 6.B, 7.A, 7.B

V piatok 7.júna 2019 sa naši žiaci 6.B, 7.A a 7.B zúčastnili výletu do Bratislavy. Navštívili sme TeamUp -  originálny zábavný park na štýl Pevnosť Boyard. Ich cieľom bolo zdolať ,, pevnosť" - 20 úloh/miestností. Tu si preverili svoju fyzickú silu, logické myslenie, psychickú odolnosť, komunikačné zručnosti a tímového ducha. Najskôr žiaci vytvorili tímy. Každý člen tímu bol rovnako dôležitý. Bez vzájomnej spolupráce by nezdolali ani jednu prekážku. Tu lepšie spoznali sami seba, ale i ostatných spolužiakov. Každá splnená úloha odhalila indíciu, ktorú potrebovali na splnenie cieľa. Každá úloha bola časovo obmedzená. Zdolanie úloh však nebolo podmienkou, hlavnou métou bolo dobre sa spoločne zabaviť a čo sa aj podľa našich žiakov splnilo, pretože sa im veľmi páčilo a veľa si z tohto dňa odniesli.  Odtiaľ sme sa presunuli do nákupného centra Bory Mall, kde navštívili 5D kino, obchody a obľúbený McDonald.