Vystúpenie Ján Hollý

14.apríla 2019 uplynulo 170 rokov od úmrtia nášho slávneho rodáka- básnika Jána Hollého. Naši žiaci si uctili jeho pamiatku účasťou na spomienkovej akcii, ktorú organizovala obec Borský Mikuláš. Žiaci 1. a 6. ročníka vystúpili na spomínanej slávnosti s literárnym pásmom, ktoré mapovalo dôležité momenty v živote básnika späté s našou obcou. Tými momentami bolo samotné narodenie J. Hollého, jeho detstvo strávené so súrodencami a rovesníkmi - tu sa začala formovať jeho básnická osobnosť- a okolie Ságelskej studienky, kde básnik tvoril. Preto zaznel aj úryvok z Ódy na Ságelskú studienku. 

Ďakujeme našim žiakom za pekný kultúrny zážitok.