Zápis do 1.ročníka

Na našej škole sa dňa 17.apríla 2019 uskutočnil zápis budúcich prvákov. Deťom, ktoré sa k nám prišli zapísať pomohli pani učiteľky hravou formou preukázať svoju školskú zrelosť a dokázať, že môžu v septembri zasadnúť do školských lavíc. Za splnené úlohy a predvedené vedomosti získali darček a pamätný list k zápisu. Zoznámili sa so školským prostredím len na krátku chvíľu, ale mnohým sa tento okamih zapáčil.
Tešíme sa na nich v novom školskom roku 2019/2020, keď sa stanú našimi PRVÁKMI :-)