Vítame Vás na našej webovej stránke školy - kde Vám budeme pravidelne prinášať najaktuálnejšie informácie.

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Vážení rodičia a priatelia školy!
Občianske združenie Krok do budúcnosti bolo registrované do
Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2020.

Touto cestou sa obraciame na Vás s prosbou, aby ste mysleli na našich žiakov, Vaše deti, v súvislosti s možnosťou poukázania Vašich 2% zaplatenej dane z príjmov za rok 2019.

Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane.

Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na: skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a skvalitnenie vybavenia školy.

V prípade, že sa rozhodnete Vaše 2 % poskytnúť nášmu združeniu, Vaše dieťa si môže VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby vyzdvihnúť u triedneho učiteľa alebo stiahnuť z webového sídla školy.

POLROČNÉ PRÁZDNINY 03.02. 2020 (pondelok)

- posledný deň vyučovania 31.01.2020 (piatok)

- začiatok vyučovania 04.02.2020 (utorok)

Podľa § 55 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 31. januára 2020 (t.j. v piatok) bude žiakom vydaný Výpis klasifikácie za 1. polrok šk. roka 2019/2020.Dňa 4.februára 2020 (t.j. v utorok) o 17.00h sa uskutoční rodičovské združenie pre rodičov žiakov, ktorí sa zúčastnia lyžiarskeho výcviku

Účasť je nutná!


Testovanie 5-2019

Testovanie T5-2019 sa uskutočnilo 20. novembra 2019 (t.j. v stredu). Zúčastnili sa ho žiaci 5. ročníka ZŠ okrem žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Žiaci našej školy boli testovaní z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

Výsledky testovania 5.A: NOVÝ PRIESTOR PRE ODDELENIE ŠKD

V našej škole fungujú 3 oddelenia Školského klubu detí. Navštevuje ich celkovo 84 detí . Venujú sa nenáročnej výchovno-vzdelávacej činnosti a príprave na vyučovanie. Školský klub detí má slúžiť ako priestor, kde sa deti môžu venovať záujmovým aktivitám a klasické triedy tento priestor neposkytujú. Využili sme preto miestnosť budovy dielní, kde vznikol komfortný priestor na vybudovanie jedného oddelenia školského klubu detí. Miestnosť prešla rozsiahlou rekonštrukciou, zriadil sa v nej hygienický kútik, steny sú vystierkované a vymaľované s novým nábytkom, obkladmi a podlahou. 

Nadšené očká našich detí prezrádzajú, že ich teší úžasný priestor nielen na vzdelávanie, hry, zábavu ale i oddych.


Opäť sme sa stali  NAJLEPŠOU ŠKOLOU NA ZÁHORÍ!

1.miesto v okrese Senica a Skalica !!!

Na základe rebríčku, ktoré zostavuje INEKO získala naša Základná škola Borský Mikuláš  5.miesto - z 57 hodnotených škôl v Trnavskom kraji za šk.rok 2018/2019. 

Hodnotenie základných škôl z celej Slovenskej republiky - zo všetkých hodnotených škôl    (z počtu 675) na Slovensku získala naša Základná škola Borský Mikuláš 88.miesto.

Sme radi, že sa opäť medzi najlepšími školami aj tento rok umiestnila naša škola.

VEĽKÉ POĎAKOVANIE opäť patrí žiakom, ktorí sa o tieto výsledky zaslúžili, ale i učiteľom za vynikajúce výsledky, ktoré dosiahli pri vzdelávaní žiakov našej školy.


Rodičovské združenie pre 9.ročník

Kedy?  16.januára 2020, t.j. vo štvrtok o 16.30h

Program: všeobecné informácie k prijímaciemu konaniu, talentové skúšky, prihlášky, termíny, podpisy, poplatok u lekára, iný lekár, diplomy, potvrdenia o súťažiach, informácie o testovaní zo SJL a MAT, netalentované stredné školy, prihlášky, termíny, RZ aktív s pozvanými strednými školami.

                                                               Mgr. Alena Naštická, kariérový poradca 


Tak palce sme držali výborne! Naše mažoretky si z ďalekého Šumperku vezú 2 x 1.miesto a 1x 3.miesto.
miniformačky deti 1.miesto
kadet 1.miesto
veľká formácia 3.miesto

Dievčatá, ste výbornéééé, blahoželáááme! 

V sobotu 30.11.2019 v skorých ranných hodinách vycestujú naše mažoretky na ich prvú súťaž O Šumperský pohár do ďalekého Šumperku, kde si zmerajú svoje zručnosti a šikovnosť s ostatnými mažoretkami z Českej republiky. Dievčatá majú pripravené 3 súťažné choreografie a to miniformáciu deti baton, miniformáciu kadet baton a veľkú formáciu kadet baton. Našu školu, obec Borský Mikuláš, ale aj Slovensko bude reprezentovať 20 dievčat. Držíme im palce a prajeme veľa úspechov a príjemných športových zážitkov. Taktiež ďakujeme pánovi starostovi, ktorý dal vyrobiť našim mažoretkám transparent, ktorý nás bude reprezentovať. 


VÝTVARNÁ SÚŤAŽ: NAJKRAJŠIA VIANOČNÁ POHĽADNICA

Základná škola Borský Mikuláš vyhlasuje výtvarnú súťaž: NAJKRAJŠIA VIANOČNÁ POHĽADNICA. Úlohou žiakov je ľubovoľnou technikou vytvoriť vianočnú pohľadnicu s motívom Vianoc, adventu alebo zimy (max. rozmer A5), pričom motív pohľadnice by mal pripomínať tradičné slovenské vianočné zvyky a obyčaje. Žiaci na zadnú stranu pohľadnice ceruzkou napíšu svoje meno a triedu a odovzdajú ju do 2.12.2019 svojmu učiteľovi výtvarnej výchovy.

Autor víťaznej pohľadnice získa poukážku na voľný nákup tovaru v hodnote 7,- €. Výber z pohľadníc bude zaslaný ako novoročný pozdrav obchodným partnerom školy a všetky ostatné pohľadnice budú vystavené na vianočnej tržnici v kultúrnom dome 15.12.2019.


Naši prváčikovia v novinách


! ! ! Zmena telefónneho čísla od 1.11.2019

Telefónne číslo: riaditeľ: 0904/ 518 573 - NOVÉ MOBILNÉ ČÍSLO

                             zástupkyňa riaditeľa: 034/65 95 190

Jedáleň: 034/65 95 113

Odhlasovanie zo stravy formou sms: 0948/668 366

Ekonomický úsek: 034/ 62 85 254

Tel.číslo pevnej siete: 034/65 95 240 je k 1.11.2019 zrušené.


V dňoch 12. 11. 2019 a 13. 11. 2019 prebehla v našej škole úspešná zbierka na pomoc rodine, ktorej zhorela strecha domu. Zástupcovia žiackej školskej rady počas 1. vyučovacej hodiny vyberali finančnú pomoc nielen od žiakov 1. a 2. stupňa, ale i od všetkých zamestnancov školy. Škola prejavila veľkú podporu, pomoc a súdržnosť s danou rodinou počas jej ťažkých dní. Ľudia si majú navzájom pomáhať a v takýchto situáciách obzvlášť. Naše deti k tomu vedieme a sme radi, že naši žiaci a ich rodičia ukázali solidaritu a spolupatričnosť a bez váhania sa do zbierky zapojili. Celkovo sa vyzbierala suma 755,- eur.  Rodine prajeme, aby sa čím skôr do svojho domova mohli vrátiť.

Všetkým darcom veľmi pekne ĎAKUJEME!


                  SÚŤAŽ DOMESTOS


Milí rodičia, pomôžte našej škole vyhrať financie na rekonštrukciu toaliet a nákup hygienických potrieb!

Ako môžete pomôcť?

1. Ak kúpite ľubovoľný výrobok DOMESTOS a účtenku s týmto výrobkom odovzdáte triednej učiteľke (na účtenke môže byť i iný tovar).

2. Zaregistrujete a prihlásite sa na stránke www.domestospreskoly.sk. Príde vám potvrdzujúci mail. Po registrácii môžete účtenku vložiť na stránku aj sami a získať tak balíčky DOMESTOS v hodnote 40,- €.

3. Na stránke www.domestospreskoly.sk nám môžete udeliť like-hlas za jednu fotografiu z každej aktivity. Postupne budú so žiakmi zrealizované 4 aktivity. Každý HLAS-LIKE znamená pre našu školu 1 BOD. Fotografie, pre ktoré je treba hlasovať budú pre lepšiu identifikáciu zverejnené taktiež na stránke: www.zsborskymikulas.sk

4. KAŽDÝ HLAS SA POČÍTA! 

Povedzte o tejto súťaži každému vo Vašom okolí. Ďakujeme!


OZNAM

Fotografovanie jednotlivcov sa uskutoční dňa 22.novembra 2019 (t.j. v piatok).

Cena za veľký set fotografií (portrét i postava) = 12,50 eur.

Cena za malý set fotografií (portrét alebo postava) = 8,50 eur.

K náhľadu pripájame motív pozadia.PROSBA O POMOC

Zbierka na našej škole sa uskutoční v dňoch 12. a 13.novembra 2019 (t.j. v utorok a v stredu). Zástupcovia žiackej školskej rady budú vyberať peniažky po triedach počas 1.vyučovacej hodiny.  Ďakujeme.

Pripájame sa s pomocou rodine, ktorej 2 deti navštevujú aj našu základnú školu. Zhorela im strecha na dome. Chceme Vás veľmi pekne poprosiť, kto môže, aby prispel na nižšie uvedený účet. Zbierka v hotovosti sa uskutoční budúci týždeň aj na našej škole. Pridáme informácie, v ktorý deň bude prebiehať zbierka v hotovosti. Určite im to v ich ťažkej situácii veľmi pomôže.

Obec Borský Mikuláš v spolupráci s majiteľom nehnuteľnosti postihnutej požiarom dňa 27.10.2019 oznamuje občanom, ktorí majú záujem pomôcť postihnutej rodine pri riešení tejto nepriaznivej situácie, že môžu dobrovoľnou sumou prispieť                                                     na č.ú.: SK 85 0900 0000 005072141083 a do poznámky uviedli slovo Požiar.                Za prispenie vopred srdečne ďakujeme. 

Veríme, že sa nájde veľa dobrých ľudí, ktorým nie je ich situácia ľahostajná. Poprosíme o zdieľanie.

Všetkým, ktorí akoukoľvek čiastkou rodine pomôžu, vopred za nich ĎAKUJEME.


         TESTOVANIE ŽIAKOV 5. ROČNÍKA

Testovanie T5-2019 žiakov 5. ročníka sa uskutoční 20.novembra 2019 (t.j. v stredu) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Cieľ testovania: získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na nižší stredný vzdelávací stupeň, poskytnúť školám, decíznej sfére, širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania

Harmonogram

MATEMATIKA

08:00 - 08:10 (10 min) - úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

08:10 - 08:20 (10 min) - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

08:20 - 09:20 (60 min) - administrácia testu z matematiky (riešenie)

09:20 - 09:25 (5 min) - zozbieranie testov a OH

09:25 - 09:50 (25 min) - prestávka

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

09:50 - 09:55 (5 min) - úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

09:55 - 10:05 (10 min) - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10:05 - 11:05 (60 min) - administrácia testu zo SJL(riešenie)

11:05 - 11:10 (5 min) - zozbieranie testov a OH

Povolené pomôcky: pero, ktoré píše namodro, pomocný papier na matematiku

Nepovolené pomôcky: mobilný telefón, ani iné elektronické zariadenie, tabuľky, študijné materiály a pomôcky, výpisky, prehľady vzorcov, pravidiel, kalkulačky, pravítka, zošity

Viac info na: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5/roky/2019-2020


Vážení rodičia,                                                                                              srdečne Vás pozývame na TRIEDNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE, ktoré sa uskutoční dňa 11.novembra 2019  (t.j. v pondelok)                                                                                 o 16.30h na I.stupni a                                                                                  o 17.00h na II.stupni.

                                                                   Tešíme sa na stretnutie s Vami!                                                       Od 2.októbra 2019 sa začala rekonštrukcia telocvične v areáli základnej školy. Upozorňujeme a dávame na vedomie zákonným zástupcom žiakov a žiakom základnej školy zákaz vstupu do ohraničeného pásma počas celého priebehu rekonštrukcie.

Po ukončení vyučovacieho procesu je tiež zakázané zdržiavať sa v areáli školy. Za žiakov, ktorí sa i napriek zákazu budú zdržovať v tomto priestore, berú zodpovednosť zákonní zástupcovia.Minulý školský rok - 2018/2019 sme sa opäť zapojili s veľkou radosťou                        do celonárodnej kampane "Do školy na bicykli", pretože bicykel je neodmysliteľným dopravným prostriedkom našich žiakov i zamestnancov školy v našej dedine.Od 13.-31.mája 2019 sme pravidelne zaznamenávali počet žiakov - počet jázd, ktorí pravidelne chodili do školy na bicykli, aj napriek nepriaznivému počasiu. 
No a preto sme aj v kampani opäť získali krásne 1.miesto. Viac: https://www.zsborskymikulas.sk/odovzdavanie-cien-do-skoly-na-bicykli/


Rodičovský príspevok pre žiakov na školský rok 2019/2020 bol na Plenárnom rodičovskom združení schválený sumou 13,-€.                                                        Prosíme peniaze uhradiť triednym učiteľom do 15.11.2019.

Poistné pre prípad straty a krádeže na školský rok je: do 50 € suma 0,40 €

                                                                                           do 200 € suma 0,80 €.

Ak máte záujem Vaše dieťa poistiť, prosíme uhradiť triednym učiteľom do 30.9.2019.


***** Žiaci I.stupňa, ktorí mali záujem o mliečnu Brejky kartu, bola žiakom vydaná.            Automat je v prevádzke, po dobití kreditu si môžu žiaci kupovať mliečnu desiatu.

Mlieko je dôležitou súčasťou stravy každého školáka a preto Rajo prináša chutnú mliečnu desiatu Brejky aj do našej školy. Na I. stupni a čoskoro i na II.stupni si môžu naši žiaci zakúpiť zdravé produkty firmy Rajo. V automate sa nachádzajú dotované mlieka Brejky v troch príchutiach kakao, vanilka, jahoda, Brejky 100 % jablková šťava, 100% Smoothie a Brejky cereálie.

Žiaci majú prístup k cenovo výhodnému mliečku dotovanému zo zdrojov EÚ. Žiak má nárok na jedno dotované mlieko denne. Každé ďalšie druhé, tretie v ten istý deň dostane, ale už za cenu nedotovanú.

Dotované ceny: (ceny 1 ks za deň)

Brejky polotučné mlieko 250 ml (0,04 €)

Brejky ochutené mlieko 250 ml (0,38 €)

Nedotované ceny: (ceny 2, 3 a viac ks za 1 deň)

Brejky polotučné mlieko 250 ml (0,42 €)

Brejky ochutené mlieko 250 ml (0,47 €)

V prípade záujmu o Brejky kartu:

  • automat nie je mincový, ale využíva špeciálnu mliečnu kartu, ktorú môže obdržať iba žiak danej školy, mliečnu kartu obdržíte u pána uč. Mgr. Hrebačku,
  • papierová karta sa vydáva bez poplatku, plastová karta za poplatok 1,- €,
  • kredit je možný dobiť  poštovou poukážkou alebo prostredníctvom internetbankingu,
  • aktuálny stav na Brejky karte si skontrolujete na stránke www.brejky.sk,
  • karta je platná po celú dobu školskej dochádzky,
  • v prípade poškodenia alebo straty karty kontaktujte p.uč., karta bude zablokovaná. Žiakovi sa zaregistruje nová karta a zostatok zo starej karty bude prevedený na novú,
  • cena za jeden výrobok sa odpočítava z kreditu na karte. Maximálny počet školských mliečok, na ktoré má žiak nárok sa rovná počtu školských dní v danom školskom roku,
  • o spustení prevádzky automatu na II.stupni budeme včas informovať.

Veríme, že sme Vám splnili ďalšiu žiacku požiadavku a automat bude využívaný hlavne k spokojnosti rodičov, ktorí určite mliečne a cereálne pochúťky ocenia v zdravej výžive svojich ratolestí. Na akékoľvek ďalšie otázky radi odpovieme osobne alebo telefonicky.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke: www.brejky.skMilí žiaci a rodičia, 

v piatok, t.j. 13.09.2019 sa uskutočnia:                                                              pre žiakov 1. - 4.ročníka DIDAKTICKÉ HRY od 9.00h do 11.30h a                    pre žiakov 5. - 9.ročníka ÚČELOVÉ CVIČENIA od 9.00h do 12.00h.                 V tento deň sa nevyučuje v škole, ale vonku v prírode.                                      Oblečte, prosím, Vaše ratolesti do vhodného oblečenia a obuvi.                        Školská jedáleň a Školský klub detí budú riadne v prevádzke.                                     
Riaditeľstvo Základnej školy Borský Mikuláš vydáva zákaz vstupu do areálu základnej školy z dôvodu rozšíreného vandalizmu v areáli školy. V prípade porušenia zákazu budú voči danej osobe vyvodené dôsledky. 

                                                                              Vedenie školy ďakuje za pochopenie.               

             ***************   školský rok 2018/2019  ****************
                                            Program v dňoch od 24.06.2019 - 28.06.2019

Vyučovanie:     I.stupeň 8.00 - 11.15 hod.

                          II.stupeň 8.00 - 11.45 hod.

24.06. pondelok: Príprava učebníc na odovzdanie a výmena učebníc medzi ročníkmi

25.06. utorok: Didaktické hry a účelové cvičenia

26.06. streda: Dopravná výchova a hasiči

27.06. štvrtok: Odovzdanie a čistenie tried

28.06. piatok: Slávnostné ukončenie šk.roku 2018/2019 - odovzdanie vysvedčení
Fotografovanie kolektívov tried sa uskutoční vo štvrtok 6.júna 2019.


Milí rodičia, žiaci a priaznivci školy! 

Naša škola je registrovaná v celoslovenskej súťaži O2 Športová akadémia Mateja Tótha, v ktorej máme šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha počas celého budúceho školského roka. V prípade úspešného hlasovania bude organizovať tréningy atletiky a všeobecnú športovú prípravu pre deti 1. stupňa, a to na jeden školský rok zadarmo. 

Preto Vás, prosíme, urobte dobrú vec a hlasujte za našu školu na stránke O2. Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu šancu má naša základná škola. Hlasovanie bude prebiehať do konca júna 2019. Hlasovať treba každý deň, je potrebné zadať číslo mobilného telefónu. Hlasovanie je bezplatné.

Pomôžte našej škole získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha a hlasujte za našu školu. Ďakujeme! 

Poprosíme o zdieľanie odkazu i na Vašej facebookovej stránke z odkazu: https://www.facebook.com/zakladnaskolaborskymikulas/


                Milí starí rodičia!

Žiaci 1.stupňa Vás pozývajú na malú slávnosť, ktorú pre Vás   s radosťou pripravili. Uskutoční sa dňa 29.mája 2019, t.j.     v stredu v telocvični školy so začiatkom o 11.45h.

Potešia Vás bohatým kultúrnym programom. 

Všetci starí rodičia ste srdečne vítaní! Tešíme sa na spoločné chvíle prežité s Vami.

                                        Váš vnuk, Vaša vnučka


Oznam o výskyte pedikulózy

V škole bol zistený výskyt pedikulózy (zavšivavenia). Keďže toto prenosné parazitárne ochorenie, ktoré spôsobuje parazit voš detská, hlavová, sa v škole vyskytuje opakovane, žiadame zákonných zástupcov žiakov o dennú kontrolu vlasov detí a pri zistení zavšivavenia o okamžité a dôsledné ošetrenie vlasov dezinsekčným prostriedkom. 

Zároveň prosíme, aby zákonní zástupcovia ihneď informovali triedneho učiteľa, príp. riaditeľa školy o výskyte vší u svojho dieťaťa. Odporúčame zákonnému zástupcovi navštíviť príslušného všeobecného lekára pre deti a mládež za účelom potvrdenia diagnózy zavšivavenia a podľa jeho pokynov zabezpečiť odvšivavenie dieťaťa. 

Rodič má povinnosť starostlivosti o dieťa, vrátane umožnenia poskytnúť mu zdravotnú starostlivosť. Ak rodič odmietne liečenie dieťaťa, možno túto skutočnosť považovať za nedodržanie povinnosti starostlivosti o toto dieťa a navyše dochádza aj k porušeniu základných práv dieťaťa.

Ďakujeme za porozumenie a trpezlivosť.


                                                                     Projekt "Do školy na bicykli"

!!! Celonárodná kampaň sa predlžuje do 31.mája 2019, nakoľko nám počasie veľmi neprialo.

Od 13.-24.mája 2019 opäť odštartuje projekt "Do školy na bicykli". Jeho cieľom je zistiť záujem o využívanie bicykla ako zdravého, ekologického a ekonomického dopravného prostriedku pri každodennom dochádzaní do školy. 

Už viackrát naša škola získala prvé miesta za najvyššiu dochádzku žiakov do školy na bicykli či za najväčší počet jázd. Vyhrali sme tričká Petra Sagana, odznaky, cyklošatky, stojany na bicykle. Preto "zabojujme" aj teraz, aby sa nám pošťastilo opäť vyhrať. 

Pozývame všetkých žiakov a zamestnancov našej školy, aby sme kampaň podporili a v dňoch od 13.mája do 24.mája 2019 budeme do školy chodiť na bicykli (nie autom). Každé ráno budú triedni učitelia si zaznamenávať počet žiakov, ktorí kampaň podporili. Žiaci, ktorí prídu do školy 7x na bicykli, získajú kartičku Petra Sagana, ktorú môžu potom použiť na odmietnutie jednej známky z ľubovoľného predmetu. 

Pozor! Nikto si nesmie zabudnúť cyklistickú prilbu, reflexný prvok, každý musí ovládať základy cestnej premávky.

Každý predsa vie, že bicyklovanie je zdravé, zábavné, rýchle a navyše neznečisťuje životné prostredie. 

HLAVNÉ CIELE KAMPANE:
1. Priniesť radosť z cesty do školy.
2. Zvýšenie fyzickej aktivity a zlepšenie zdravia žiakov a študentov.
3. Povzbudenie žiakov v dochádzaní do školy na bicykli, kolobežke, MHD či pešo.
4. Zníženie motorovej dopravy a zápch v okolí škôl.
5. Zvýšenie povedomia o udržateľnej mestskej doprave.

Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť!TESTOVANIE T 5-2018
Základná škola 
Záhorácka 919, 908 77 Borský Mikuláš

Telefónne číslo:

Telefónne číslo: Riaditeľ: 0904/ 518 573

                            Zástupkyňa riaditeľa: 034/65 95 190

Jedáleň: 034/65 95 113

Odhlasovanie zo stravy formou sms: 0948/668 366

Email:
riaditel@zsbormik.edu.sk

Sledujte nás: FACEBOOK