Konferencia eTwinning

10.-12. October 2019

Mgr. Tomašovičová sa v dňoch 10.10. až 13.10.2019 zúčastnila medzinárodnej konferencie eTwinning pod názvom Collaborative activities go beyond communication and exchange of materials v bratislavskom hoteli Saffron.

Na konferencii sme sa stretli sedemdesiati učitelia z 15 európskych krajín. Po srdečnom privítaní organizátormi z SK NSS sme vytvorili náhodné skupinky a pracovali na našich prípadných budúcich spoločných projektoch, alebo len prezentovali myšlienky na ich realizáciu. Samozrejme, že počas samotnej prezentácie sme sa predstavili a uviedli i pár slov o prípadných skúsenostiach z nadnárodnej spolupráce v projektoch eTwinning, Comenius či Erasmus+ a vyjadrili i prípadný záujem o realizáciu i takýchto projektov v budúcnosti. Na druhý deň nám pracovníci SK NSS a zároveň učitelia prezentovali svoje nápady a rady do budúcich projektov počas zaujímavých workshopov, ktoré sme absolvovali delení do skupín, nakoľko sme pracovali na počítačoch. Počas večere v meste nastal čas na osobné i pracovné rozhovory. V sobotu nám kolegyne z Portugalska odprezentovali ukážky svojho úspešného a oceneného projektu, čo bolo pre nás všetkých ohromným prínosom a inšpiráciou. Potom sme začali pracovať v skupinách na príprave projektov. Mne osobne sa podarilo nájsť si partnerov a založiť projekt a pevne verím, že i všetkým ostatným. V našom environmentálne zameranom projekte máme partnerov zo Slovenska, Moldavska, Maďarska, Talianska, Portugalska a Írska. Po príprave materiálov v mesiaci október rozbehneme činnosť projektu v novembri, ktorá potrvá do júna 2020. Práca na eTwinning projektoch je veľmi zaujímavá, obohacuje nielen žiakov, ale aj samotných učiteľov a škola sa takto otvára novým možnostiam, ako sa napríklad zapojiť do projektov Erasmus+.