Koľko lásky sa zmestí do krabice ...

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Do celoslovenskej výzvy s rovnakým názvom sa zapojila i naša škola. Cieľom zbierky je potešiť darčekom neznámeho seniora a s láskou naplniť krabicu malými darčekmi. Tejto úlohy sa ujali i deti zo všetkých štyroch oddelení školského klubu detí, ktoré spolu so svojimi vychovávateľkami pripravili krabice a balíčky pre klientov Domova dôchodcov v Borskom Mikuláši. Malé drobnosti pripravené s veľkou láskou sú vyjadrením úcty k našim babičkám a deduškom, ktorí si zaslúžia pozornosť nielen počas vianočných sviatkov, ale i po celý rok.

Krabice a darčeky boli seniorom odovzdané 14. decembra 2020 a ich prevzatie na dvore DD potvrdilo, že najväčším darom je urobiť niekoho šťastným.

Všetkým seniorom želáme krásne vianočné sviatky a veľa zdravia a šťastia v novom roku 2021!