Tvorivé dielne v Domove dôchodcov Borský Mikuláš

Žiaci 1.A triedy zavítali dňa 18.12.2019 do domova dôchodcov, aby spríjemnili predvianočné chvíle starkým, ktorí tu našli svoj druhý domov. Pripravili si pre nich tvorivé dielne na tému "Vianoce". Spoločne kreslili, strihali, lepili, zdobili... A výsledok bol očarujúci. Anjeli a ligotavé vianočné stromčeky s prianím boli výsledkom ich spoločnej práce. Výrobky deti venovali starkým ako darčeky pod vianočný stromček. Na záver sme si vzájomne popriali krásne Vianoce, veľa zdravia a šťastia v novom roku.