Kalendár akcií

Plán práce na mesiac september 2019

02.09. Slávnostné otvorenie nového školského roka

13.09 Účelové cvičenia a didaktické hry 

16.09. Plenárne a triedne RZ

25.09. Školské majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu

26.09. Európsky deň jazykov

28.09. Hasičská súťaž TFA Železný hasič

Priebežne: Lampiónový sprievod

Odpadáčik, fantázia z odpadu


                   


                       *** školský rok 2018/2019 ***

Plán na mesiac marec-apríl 2019

07.03. Prevent.program - 7.B 
11.03. Zasadanie PK vých., CJ 
12.03. Zasadnutie PR 
12.03. Du you speak english 
18.03. Zasadanie PK prír., spoloč. predmetov. 
19.03. Projekt SOU Senica - Faš.-Turice 
19.03. Borinkin sláviček 
20.-27.03. Plavecký výcvik 3.-ročník 
20.03. Iuventa - školenie TEO 8.a7.roč. 
22.03. Iuventa - školenie TEO 7.a9.roč.
22.03. ANJ školenie -Let s motivate 
22.03. Deň Zeme - relácia do škol.rozhlasu 
25.03. Oslavy J.Hollého - relácia do šk.rozhlasu 
25.03. Zasadanie MZ
25.03. Olympiáda SJL - 3.roč. 
26.03. Pytagoriáda P3-P5 - okr.kolo 
26.03. Hurbanov pamätník - okr.kolo 
26.03. RZ - 9.ročník 
27.03. Pytagoriáda P6-P8 - okr.kolo 
27.03. Spevohlások - školské kolo 
28.03. Deň učiteľov - relácia do škol.rozhlasu 
28.03. Divadelné predstavenie - BA 
31.03. Uvedenie práporu do života 
03.04. Testovanie T9-2019 
08.04. Rodičovské združenie 
08.04. Mladý záchranár - Školenie 
Do 10.04. Štúrove a Hollého rétorické Drahovce 
10.04. Fenomény sveta - školenie
11.04. Deň narcisov
11.04. Mažoretky - koncert 
15.04. Zasadanie II.HPR

Plán práce na mesiac január - február 2019

14.01. Rodičovské združenie 

14.01. RZ - 9.ročník 

23.01. Stolný tenis 

24.01. Florbal 

24.01. A. Franková - exkurzia 8.-9.ročník 

25.01. Výstava stredných škôl trnavskej župy 

29.01. Fotografovanie jednotlivcov 

30.01. Matematika - Olympiáda 

31.01. Maškarný ples 

01.02. Polročné prázdniny

06.02. Hurbanov pamätník - I.stupeň 

07.02. Hurbanov pamätník - II.stupeň 

08.02. DOD Holíč - 9.ročník 

14.02. Valentínske srdce 

14.02. Šaliansky Maťko 

14.02. Dejepisná olympiáda 

15.02. HP - obvodné kolo Kúty 

Plán práce na mesiac január 2019

od 23.12.2018 Vianočné prázdniny do 07.01.2019 

08.01. 2019 Zasadanie PR všetci členovia PR

14.01. 2019 Triedne rodičovské združenia

Plán práce na mesiac december 2018

06.12. Zasadnutie PR členovia PR

06.12. Mikulášska nádielka 

10.12. Deň ľudských práv- relácia do škols.rozhlasu 

11.12. Pytagoriáda P3-P5 

12.12. Pytagoriáda P6-P8 

14.12. Betlehem - program 

17.12. Kto nás chráni - aktivity pre žiakov

17.12. Kto nás chráni -kurz 1.pomoci pre zamest.školy 

18.12. Škaredé káčatko - divadielko pre I.st. 

20.12. Stoj, pozor, choď! 

21.12. Vianočný koncert, vianočná besiedka 

21.12. Slamený domček - program

Od 23.12. Vianočné prázdniny do 07.01.2019 

Plán práce na mesiac november 2018

05.11. Rodičovské združenie 

05.11 .e-Testovanie T5 

06.11. Pinocchio v ANJ - divadielko 

06.11. Lampionový sprievod 

09.11. Exkurzia Po stopách Ľ.Štúra 

09.11. Červené maky - oslobodenie obce

12.11. Priebežná hodnotiaca PR 

15.11. Burza stredných škôl - 9.ročník 

16.11. Vyhodnotenie výt. súťaže - Hovorme o jedle

16.11. Koncepcia boja proti extrémizmu - relácia 

20.11. Práva dieťaťa - relácia 

21.11. Testovanie T - 5 

23.11. Výlet 1.B - Bojnice

29.11. Všetkovedko - školské kolo

Október 2018

02.10.  Svetový deň zvierat - relácia do šk.rozhlasu

04.10. Október - mesiac úcty k starším - relácia do šk.rozhlasu 

08.10. Zasadnutie PR

09.10. Otrokovice - udržateľnosť projektu:Pohyb nás spája 

09.10. Rodič .združenie - Londýn 

11.10. Preventívny program - 3.ročník/2.-4.VH/ CPPPaP Senica

12.10. Do školy na bicykli - poďakovanie 

13.-17.10. Zájazd do Londýna, 8.,9.ročník 

18.10. Turnaj vo vybíjanej žiačok 8.-9.roč. 

18.10. Domov dôchodcov - program- Október, mesiac úcty k starším 

22.10. Medzinárodný deň školských knižníc 

24.10. Lampionový sprievod 

26.10. Imatrikulácia prvákov 

26.10. Priebeh hudby cez internet - vých.koncert /10.30/

26.10. Timravina studnička 

29.10. Zasadanie PK - vých, CJ 

31.10.-04.11. Jesenné prázdniny 

05.11. Zasadnutie PK spoloč., prírod.

06.11. Div. predstavenie - Pinocchio 

12.11. Priebežná hodnotiaca PR 

Priebežne: Hovoríme o jedle - aktivity 


September 2018

02.09.  Hľadáme mladých olympionikov - Majstrovstvá Slovenska 
03.09.  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019
24.09.   Plenárne a triedne RZ 
Priebežne: 
Lampiónový sprievod 
Účelové cvičenia a Didaktické hry