Modelársky krúžok

Modelársky krúžok pracuje pod vedením p.Skokánka, kde vyrábajú krásne plastikové modely. Úžasné výtvory našich žiakov stoja za pozornosť, na čom je vidno ich polročné úsilie v danom krúžku.