Prišiel Mikuláš

V piatok 6.12.2019 zavítala mikulášska nálada aj na našu školu. Už od rána bolo na učiteľoch i na žiakoch badať, že to nie je len ďalší deň v škole. Žiaci ešte pred prvým zvonením zaplnili tabule klasickými i originálnymi mikulášskymi rýmovačkami o neskúšaní a neučení sa, ktorými sa snažili obmäkčiť učiteľov. Vyvrcholením tejto sviatočnej nálady bol mikulášsky program na prvom stupni, kde k nim zavítal i samotný sv. Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelmi a čertmi.  Nálada bola výborná a žiačikovia prekypovali šťastím a nedočkavosťou, aby mohli Mikulášovi predviesť, čo všetku dokážu. Žiaci sv. Mikulášovi zaspievali a zarecitovali pekné piesne a básne. Za odmenu venoval Mikuláš so svojimi pomocníkmi taktiež jeden tanec. Deti Mikulášovi prisľúbili, že i naďalej budú poslúchať a dobre sa učiť.

A že je pritom aj kus veselosti a zábavy, dokumentujú momentky z tohtoročného Mikuláša.