1.B

Pani učiteľka bude posielať rodičom žiakov domácu prípravu cez messenger.