2.A


aktualizované v piatok 29.5.2020


aktualizované v pondelok 25.5.2020 


aktualizované v pondelok 18.5.2020 

Prosíme rodičov, ktorí neodoslali prihlášky na NAV/ETV a do Školského klubu detí, aby tak urobili čo najskôr. Ďakujeme 


aktualizované v pondelok 11.5.2020 

Oznam: Vážení rodičia, aj v budúcom školskom roku máte možnosť si vybrať pre svoje deti povinne voliteľný predmet : Náboženská výchova/Etická výchova. Na hlavnej webovej stránke našej školy sa nachádza prihlasovací formulár, ktorý Vás poprosíme elektronicky vyplniť a odoslať. Vypĺňajú ho rodičia žiakov, ktorí v tomto školskom roku navštevujú I. až VIII. ročník . Ďakujeme za spoluprácu.

Oznam: Vážení rodičia, na stránke školy sa nachádza záväzná prihláška do Školského klubu detí v školskom roku 2020/2021. Vypĺňajú ju rodičia žiakov, ktorí v tomto školskom roku navštevujú I., II. a III. ročník. Súčasťou prihlášky je možnosť prihlásenia Vášho dieťaťa do Ranného školského klubu detí. Vyplnenú a podpísanú prihlášku Vás poprosíme poslať na zapis@zsborskymikulas.sk alebo vložiť do schránky v I.pavilóne ZŠ Borský Mikuláš prípadne osobne vedeniu v čase od 8.00 do 10.00hod. v II.pavilóne ZŠ. Ďakujeme za spoluprácu. 


aktualizované v pondelok 4.5.2020 


aktualizované v pondelok 27.4.2020 


aktualizované v pondelok 20.4.2020 

Úlohy sú priebežne vymazávané.