Zápis do 1.ročníka 2020/2021

Vedenie ZŠ Borský Mikuláš oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis do 1. ročníka bude prebiehať: 

bez účasti detí elektronickou formou,

 jedná sa o deti narodené v období od 01.09.2013 do 31.08.2014, 

- a to v období od 15.apríla 2020 do 21.apríla 2020.


Zápis je možné realizovať:

Elektronicky - rodičia si stiahnu z dokumentov elektronickú prihlášku - vyplnenú a podpísanú ju ako prílohu pošlú na zapis@zsborskymikulas.sk spolu s prihláškou do Školského klubu detí (družiny)  a náboženskú výchovu / etickú výchovu.

Fyzicky - ak rodičia nemajú možnosť odoslať prihlášku elektronicky, môžu si ju vyzdvihnúť počas pracovných dní v čase od 08.00 do 10.00 vo vstupnej chodbe II. pavilónu ZŠ, kde ju budú mať pripravenú.  Po vyplnení a podpísaní ju vhodia do pripravenej bielej schránky, ktorá sa nachádza pri vstupe do I. pavilónu ZŠ.

Uvedené treba zrealizovať do 21.apríla 2020.

Rodičia, ktorí chcú odklad povinnej školskej dochádzky pre svoje dieťa, musia poslať alebo odovzdať tlačivo do schránky na I.stupni: Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky, ktoré sa nachádza v dokumentoch k zápisu. Ďakujeme